เว็บการ์ตูนหรอยกู

กลับไป   เว็บการ์ตูนหรอยกู > General Topic > การศึกษาและเรียนรู้

ตอบ
อ่าน: 10279 - คำตอบ: 0  
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 01-07-2013   #1
Moderator
 
อับดุล's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jan 2013
ข้อความ: 173
ถ่ายทอดพลัง: 1
คะแนนหรอย: 34
Default แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ป.1 2 3 4 5 และ 6 หนู ๆ มาดูกัน

วันนี้จะนำเสนอแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ป.1 2 3 4 5 และ 6 กัน หากย้อนวันเวลาไปในอดีตเราคงเคยทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันมาบ้างแล้ว และคงรู้สึกว่า เอ๊ะ ทำไมเราต้องมานั่งทำด้วยนะ ยากก็ยาก มันจะมีประโยชน์หรือเพราะเราเป็นคนไทยและพูดภาษาไทย ทำไมเราต้องเรียนภาษาชาวต่างชาติให้วุ่นวายด้วยนะ ในความเป็นจริงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องขยันและหมั่นฝึกฝนตัวเราเองในภาษาอังกฤษ เพราะปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตเราเป็นอย่างมาก หากเราไปสมัครงานก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และผู้คัดเลือกเราเข้าทำงานก็จะดูความสามารถทางภาษาของเราอีกด้วยว่า เราพูดอ่านเขียนได้ดีแค่ไหน เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานของเขาได้ ภาษาอังกฤษจึงสำคัญอย่างมากในการที่จะพยายามเรียนรู้Image from slate.comให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว a มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. An _________ is on a cake.
2. My favourite fruits are _________.
3. _________ is the fourth month of the year.
4. My birthday is in _________.
5. We have two _________ and two legs.
6. _________ the rain, sun will shine.
7. My _________ is a nurse.
8. Everybody needs _________ and water.
9. They _________ my friends.
10. I like to study maths and _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว b มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. I have a sister and two _________.
2. There are only ten _________ in a class.
3. An elephant is _________.
4. A shirt is _________ and yellow.
5. That woman is _________.
6. She waits for a _________.
7. The _________ is near the police station.
8. Fruits are in a _________.
9. He spreads _________ on a piece of bread.
10. I have no time to talk, I am _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว c มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. He drives a _________.
2. She _________ food in the kitchen.
3. _________ are in the sky.
4. We light _________ when the light is out.
5. Tawee likes to drink _________.
6. _________ the door,please.
7. She sits on a _________.
8. We see a movie at the _________.
9. Rabbits like to eat _________.
10. Draw a _________ and a square.

ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว d มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. Last night, I had a bad _________.
2. She has a son and three _________.
3. There are thirty _________ in a class.
4. Chirstmas day is in _________.
5. _________ has six sides.
6. We have _________ at the restaurant.
7. We _________ at a party.
8. The opposite word of clean is _________.
9. The river is wide and _________.
10. The sun makes the clothes _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว e มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. An _________ is big.
2. Three _________ are in the nest.
3. We live on the _________.
4. An _________ flies high.
5. There are _________ people in this room.
6. It has big _________ and small _________.
7. You like to _________ fish.
8. A bin is _________.
9. _________ is a country.
10. A story comes to an _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว f มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A _________ jumps into the pond.
2. Everyman has ten _________.
3. The Thai _________ has three colors.
4. _________ grow rice.
5. My _________ is a soldier.
6. _________ is a second month of the year.
7. A dog has _________ legs
8. Eight plus seven equals _________.
9. Many cows and oxen are in the _________.
10. My close _________ is Suda.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว g มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. The policeman has a _________.
2. The opposite word of bad is _________.
3. A _________ of water is on the table.
4. Many _________ like dolls.
5. No one have ever seen _________.
6. My sister can play the _________.
7. Tiger Woods is a _________ player.
8. Those boys like to play computer _________.
9. There are many trees in the _________.
10. He got a _________ from his dad.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว h มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A _________ runs fast.
2. We live in a small _________.
3. We go picnic on _________.
4. I like to eat _________.
5. _________ Day is on 31 October.
6. A _________ has sixty minutes.
7. Summer is the _________ season.
8. A buffalo has two _________.
9. A cowboy wears a _________.
10. The opposite word of love is _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว i มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. Phuket is an _________.
2. When it ?s hot , I like to eat _________.
3. _________ melts slowly.
4. _________ is a country.
5. What a silly _________!
6. Butterfly is an _________.
7. There are some _________ on the desktop.
8. A superstar is a teen _________.
9. Be careful, an _________ is hot.
10. A bottle of _________ is on the shelf.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว j มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. It ?s serious , don?t _________ about it.
2. _________ is made from fruit and sugar.
3. A _________ of butter is small.
4. Lisa wear a _________ to work.
5. The first month of year is _________.
6. He still can?t find a _________.
7. Mary likes to drink orange _________.
8. A _________ of milk is full.
9. I was born on the fourth of _________.
10. He _________ over the wall.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว k มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. We love the _________.
2. They like to play a _________.
3. My mother cooks food in the _________.
4. She cut meat with a _________.
5. That cat has five _________.
6. A _________ has a bag for its baby.
7. I ?ve hurt my _________.
8. He _________ a football.
9. I think I _________ him well.
10. Don?t _________ at the door.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว l มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A _________ is in the zoo.
2. I sent a _________ to my friend.
3. Most of the _________ are green.
4. A giraffe has a _________ neck.
5. A duck has two _________.
6. A girl shouts out _________.
7. The sun gives _________ and heat.
8. The opposite word of win is _________.
9. There are ten _________ in this book.
10. There is a _________ beside the bed.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว m มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. Children drink _________ everyday.
2. A _________ is a purple fruit.
3. We like to listen to _________.
4. Today is Sunday, tomorrow is _________.
5. The school is near the _________.
6. We can see the _________ at night.
7. _________ are in the temple.
8. I have no _________ to buy anything.
9. A _________ climbs a tree.
10. Look into the _________ and see your face.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว n มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A giraffe has a long _________.
2. He hits _________ with a hammer.
3. An elephant has a long _________.
4. Her favourite food is _________.
5. My uncle reads a _________ everyday.
6. He has _________ drunk beer.
7. We can?t see the sun at _________.
8. The opposite word of old is _________.
9. I am _________ years old.
10. His _________ is Suwit.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว o มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. An _________ is a bird.
2. _________ has 31 days.
3. An _________ lives in the deep sea.
4. An _________ is made from eggs.
5. She pours _________ into a pan.
6. An _________ has two horns.
7. _________ the window,please.
8. There are five _________ in the world.
9. An _________ man has three sons.
10. Four plus _________ equals five.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว p มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A _________ has a beautiful tail.
2. She can play the _________.
3. A _________ is a green bird.
4. A _________ is a kind of bear.
5. This book has sixty _________.
6. Write your name on this _________.
7. Dogs and cats are my _________.
8. Two _________ are on the bed.
9. Her _________ are still alive.
10. A _________ begins at six o?clock.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว q มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. The _________ is so beautiful.
2. I will ask you some _________.
3. _________! We ?ll miss the bus!
4. Please keep _________ , please!
5. He watches a _________ show on TV.
6. I hope you will _________ smoking.
7. It ?s a _________ past ten.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว r มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. Thai people eat _________.
2. A _________ has long ears.
3. That _________ is made of gold.
4. The _________ has seven colors.
5. A _________ man has a lot of money.
6. She _________ book everyday.
7. Turn left, go straight and then turn _________.
8. I hear this song from the _________.
9. A cat sleeps on the _________ of the house.
10. Niles is the longest _________ in Egypt.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว s มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. _________ up, please.
2. The opposite word of weak is _________.
3. There are _________ days in a week.
4. We use _________ to clean our body.
5. We go to _______ a doctor when we are _______.
6. The moon is surrounded by _________.
7. We can buy _________ at the post office.
8. A bowl of _________ is on the table.
9. _________ falls in winter.
10. The opposite word of big is _________.
.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว t มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. I _________ it ?s a good idea.
2. A _________ walks slowly.
3. I go to Bangkok by _________.
4. Don?t _________, the paint is still wet.
5. This cat has a long _________.
6. I go to see a dentist when I hurt my _________.
7. He _________ a ball to her.
8. It ?s _________ to get up.
9. There are some pieces of _________ in salad.
10. You should _________ to do it.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว u มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. Your _________ is a teacher.
2. We sit _________ the tree.
3. It ?s raining , don?t forget your _________.
4. Tom doesn?t have a girlfriend because he is ______.
5. Our grangmother is very kind to _________.
6. We _________ a knife for cutting.
7. The sun , the moon and the stars are in the _______.
8. She is _________ because her dad died.
9. Wait here _________ school is over.
10. I _________ what you said.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว v มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. They like to play the _________.
2. _________ is my favourite sport.
3. The boy ?s _________ was loud and clear.
4. She _________ her grandfather.
5. Those flowers are _________.
6. The _________ from here was beautiful.
7. His family lives in this _________.
8. Your friend wears a red _________.
9. Pink flowers are in a _________.
10. A diamond is _________ expensive.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว w มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. She _________ the plants.
2. I _________ for a bus.
3. A bird has two _________.
4. Milk is _________ liquid.
5. A car has four _________.
6. _________ is your birthday?
7. The _________ blows strongly.
8. He _________ the game.
9. The ______ is the biggest mammal in the _______.
10. We _________ you a merry Christmas.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว x มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. _________ day is on 25 December.
2. I go to hospital for an _________.
3. She can play _________ well.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว y มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. Mangoes are green and _________.
2. There are twelves months in a _________.
3. Children likes to play _________.
4. I went to the sea _________.
5. I have two _________ sisters.
6. Do you like it? _________, I do.
7. He saw a _________ in the sea.
8. What is _________ name?
9. A _________ has long fur.
10. Children are playing in the _________.


ให้นักเรียนหาคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว z มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. A _________ is black and white.
2. Eight plus _________ equals eight.
3. There are many animals in the _________.
4. The driver _________ down the road.
5. This is no-parking _________.
6. The camera _________ in on his face.
7. The _________ on my skirt was broken.
8. Leo is a sign of the _________.
9. Don?t forget to write the _________ code on a letter.


เฉลย
A
1. ant 2. apples 3. April 4. August 5. arms
6. After 7. aunt 8. air 9. are 10. art

B
1. brothers 2. boys 3. big 4. black , blue , brown
5. beautiful 6. bus 7. bank 8. basket 9. butter
10. busy

C
1. car 2. cooks 3. Clouds 4. candles 5. coffee
6. Close 7. chair 8. cinema 9. carrot 10. circle

D
1. dream 2. daughters 3. desks 4. December 5. Dice
6. dinner 7. dance 8. dirty 9. deep 10. dry

E
1. elephant 2. eggs 3. earth 4. eagle 5. eight
6. ears , eyes 7. eat 8. empty 9. England,Egypt
10. end

F
1. frog 2. fingers 3. flag 4. Farmers 5. father
6. February 7. four 8. fifteen 9. farm 10. friend

G
1. gun 2. good 3. glass 4. girls 5. ghosts
6. guitar 7. golf 8. games 9. garden 10. gift

H
1. horse 2. house 3. holiday 4. hamburgers
5. Halloween 6. hour 7. hot 8. horns 9. hat 10. hate

I
1. island 2. ice-cream 3.Ice 4. India 5. idea
6. insect 7. icons 8. idol 9. iron 10. ink

J
1. joke 2. Jam 3. jar 4. jacket 5. January
6. job 7. juice 8. jug 9. July 10. jumps

K
1. king 2. kite 3. kitchen 4. knife 5. kittens
6. Kangaroo 7. knee 8. kicks 9. know 10. knock

L
1. lion 2. letter 3. leaves 4. long 5. legs
6. loudly 7. light 8. lose 9. lessons 10. lamp

M
1. milk 2. mangosteen 3. music 4. Monday
5. market 6. moon 7. Monks 8. money 9. monkey 10. mirror

N
1. neck 2. nails 3. nose 4. noodles 5. newspaper
6. never 7. night 8. new 9. nine 10. name

O
1. owl 2. October 3. octopus 4. omelet 5. oil
6. ox 7. Open 8. oceans 9. old 10. one

P
1. peacock 2. piano 3. parrot 4. panda 5. pages
6. paper 7. pets 8. pillows 9. parents 10. party

Q
1. queen 2. questions 3. Quick 4. quiet 5. quiz
6. quit 7. quarter

R
1. rice 2. rabbit 3. ring 4. rainbow 5. rich
6. reads 7. right 8. radio 9. roof 10. river

S
1. Stand 2. strong 3. seven 4. soap 5. see , sick
6. stars 7. stamps 8. soup 9. Snow 10. small

T
1. think 2. turtle 3. train 4. touch 5. tail
6. tooth 7. throws 8. time 9. tomatoes 10. try

U
1. uncle 2. under 3. umbrella 4. ugly 5. us
6. use 7. universe 8. unhappy 9. until 10. understand

V
1. violin 2. Volleyball 3. voice 4. visits 5. violet
6. view 7. village 8. vest 9. vase 10. very

W
1. water 2. wait 3. wings 4. white 5. wheels
6. When 7. wind 8. wins 9. whale 10. wish

X
1. X?mas 2. x-ray 3. xylophone

Y
1. yellow 2. year 3. yo-yo 4. yesterday 5. young
6. Yes 7. yacht 8. your 9. yak 10. yard

Z
1. zebra 2. zero 3. zoo 4. zigzags 5. zone
6. zooms 7. zip 8. zodiac 9. zip
รูปขนาดเล็ก
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ.jpg  
อับดุล is offline   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
แบบฝึกหัด ป.1 2 3 4 5 6, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป 1, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป 2, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป 3, แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป 4, ป1, มาดูกัน, และ, สำหรับน้องๆ, หนู,
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้ออกจากระบบ | RoiGOo เว็บการ์ตูนหรอยกู | เอกสาร | ไปบนสุด

vBulletin รุ่น 3.8.7
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด