ดูแบบคำตอบเดียว
เก่า 07-07-2012   #1
chaskinny
Senior Member
 
chaskinny's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2011
ข้อความ: 904
บล็อก: 7
ถ่ายทอดพลัง: 893
คะแนนหรอย: 1,057
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chaskinny
Default โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555

เอามาฝากครับเผื่อมีใครสนใจเหมือนผม
โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555

ความเป็นมา
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเขียนจดหมาย เป็นโครงการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดต่อเนื่องมากว่า 50 ปี โดยในปี 2555 ถือเป็นปีที่ 53 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้ตระหนักถึงการเขียนจดหมาย ซึ่งเป็นสื่อที่จัดได้ว่าอยู่คู่คนทุกชนชาติมาช้านาน ทั้งยังเป็นสื่อที่บอกแทนความรู้สึกของผู้เขียนที่ส่งไปยังผู้รับได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ปณท จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์การเขียนจดหมาย ซึ่งให้ความรู้สึกกินใจและเพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายมุมมอง ความรู้สึก ความประทับใจ ความรักจากผู้เขียนถึงผู้รับ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองภายในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายของคนไทยขึ้นภายใต้โครงการ ?เล่าเรื่องเมืองไทย 2555? ในหัวข้อ ?สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า?

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเขียน
จดหมาย
๒. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมการสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยทำให้สังคมไทยมีความสุขจากการให้ และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างสร้างสรรค์

แนวคิดหลักในการกำหนดชื่อหัวข้อ ?สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า?
ในปีที่ผ่านมาคนไทยได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง เป็นต้น และในปี 2555 เป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลข 555 ซึ่งพ้องกับคำว่า ?ฮ่า ฮ่า ฮ่า? จึงต้องการให้มีการเล่าเรื่องเมืองไทย โดยให้ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เปิดจินตนาการสื่อออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ความสุขจากการให้ที่แท้จริงเกิดจากหลายสิ่ง โดยมองว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องภายใต้บริบทของกิจกรรมภายในงานที่กำหนดไว้ คือ ?สุขที่ได้เขียน...ถึงใครสักคน (หรือหลายคน)? ด้วย

รางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 40,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 12,000 บาท
- รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 20 รางวัล (ประเภทละ 5 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด
1. เขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ถึงใครก็ได้
2. ความยาวของจดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 Points
3. เขียนชื่อ-นามสุกล พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ ลงในกระดาษเขียนจดหมาย
4. ผู้ส่งจดหมายเข้าประกวดประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ระบุอายุ เพศ รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา คณะหรือสาขา (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)และสถาบันให้ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันการศึกษา
5. ส่งฟรี โดยจ่าหน้าถึง ตู้ ปณ.2555 สำนักงาน ปณท 10002

เป้าหมาย 5,000 ฉบับ

ระยะเวลาในการส่งจดหมายเข้าร่วมประกวด
- เปิดรับผลงานวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม ๒๕๕5 (2.5 เดือน)
- พิจารณาตัดสินผลงานเดือนกันยายน 2555
- ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2555
- รับรางวัลวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕5 ภายในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายฯ

รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเขียนจดหมาย
[/CENTER]
__________________
chaskinny is offline   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101