View Full Version : การ์ตูนสีน่ารัก เรื่อง Phobia Comic Strip


ohmohm
13-08-2011, 21:16
การ์ตูนสีน่ารัก เรื่อง Phobia Comic Strip


ช่วง นี้หมั่นหาการ์ตูนยอดนิยมจากเว็บ Exteen มาให้ชมกันอยู่บ่อยๆ วันนี้ไปเก็บการ์ตูนไทยลงสีน่ารักเชียว แถมรูปตัวการ์ตูนก็ยังน่ารักอีักด้วย เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องความกลัวของชายน่ารักคนหนึ่งซึ่งกลัวงูเอามากๆ จนเขาเรียกกันว่า ไตรโฟเบีย TriPhobia เนื้อหาอาจจะชิวๆ นิดๆ แต่ตอนจบนี่ฮาได้ใจ 555 ป.ล.การ์ตูนหลายช่องหน่อยน่ะครับท่าน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+12-9-9-picture4246-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%811.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+12-9-9-picture4246-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%811.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+12-9-9-picture4247-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%812.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+12-9-9-picture4247-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%812.html)http://champ.exteen.com/images/2009/09/phob01.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html)
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html) http://champ.exteen.com/images/2009/09/phob02.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html)
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html) http://champ.exteen.com/images/2009/09/phob03.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html)
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html) http://champ.exteen.com/images/2009/09/phob04.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html)
(http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html) http://champ.exteen.com/images/2009/09/phob05.jpg (http://board.roigoo.com/tags/phobia-comic.html)

หัวข้อจากบอร์ดหรอยกูเก่า
การ์ตูนสีน่ารัก เรื่อง Phobia Comic Strip (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=2883.0)