View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง อนิเมชั่น การลงทุน 200 ล้านบาทของเว็บหรอยกู


ohmohm
03-09-2011, 00:46
http://www.roigoo.com/images/title_images/story589_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

การ์ตูนตอนที่ 555 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอมจัดทำ-นายเอ็มเขียนบท
เขียนเมื่อ พฤศจิกายน 2553

การ์ตูนเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ต้องการจะเบิกร่องการ์ตูนแนวใหม่ๆ
ในเว็บของเรา เพื่อให้เกิดการฉีดแนวออก ในการทำครั้งนี้ได้ค้นพบ
อะไรมากมาย ทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวของตัวละคร การเล่นมุมกล้อง
จังหวะการเล่าเรื่องต่างๆ ต้องคิดแทนคนดูทุกอย่าง ซึ่งกระผมกับ
นายเอ็มไม่เคยทำมาก่อน แต่สุดท้ายการ์ตูนเราก็แน่นการ์ตูนใน
รูปแบบฮาๆอยู่ดี เพื่อความหรอยของคนไทยทุกคนครับ

http://board.roigoo.com/attachments/899d1325085143-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
อ่านการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)-อ่านประวัติการ์ตูน (http://board.roigoo.com/comic-book-talk/2803-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.html)

wPPFfz1ti_g
อ้างอิง : คู่เห่ยกำลังสอง อนิเมชั่น การลงทุน 200 ล้านบาทของเว็บหรอยกู : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-589.html)