View Full Version : เกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน


ohmohm
03-09-2011, 15:22
แค่ได้ยินชื่อเกมส์ก็อุตตาริอีกแล้วสำหรับเว็บหรอยกูของหมู่เรา
อะไรมันจะแปลกได้ขนาดนี้สำหรับเกมส์
"เกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน"
เป็นการนำเอาหุ่นยนตร์แปลงร่าง(รู้ได้ไงว่าแปลงร่าง) มายิง
ออกจากเครื่องดีด จังหวะที่หุ่นยนต์แปลงร่างถูกยิงออกไปนี่
มันช่างพริ้วไหวจริงๆครับ
ความสนุกเกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน 7.5
กราฟฟิกเกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน 8.0
จิตพิสัยเกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน 10.0


เกมส์หุ่นยนต์แปลงร่าง ไม่ทันได้แปลงเอามาทรมานซะก่อน
http://www.arcadecabin.com/tempswf/dummy-never-fails