View Full Version : ถ่ายจากมือถือรอบนี้กรุ๊ปเลือดหมา-สะพานภูมิพล1-รถกระบะแต่งสวยชีวิตจริงจากบล็อกนายโอม


ohmohm
05-09-2011, 12:01
http://chayagorn.com/wp-content/uploads/2011/08/5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5blog%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.html)เช่นเคยหละครับกับการเอา ภาพถ่ายจากมือถือ (http://board.roigoo.com/blogs/ohmohm/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD/) ที่อยู่ในบล็อกของกระผม
มาโพสในบอร์ดเพราะคนจะได้ฮิตกับเค้าบ้าง งานนี้พบกับ 3 รูปที่หาดูยาก
นั้นก็คือกรุ๊ปเลือดหมา-สะพานภูมิพล1-รถกระบะแต่งสวยๆ 1 รูปเล่าเรื่อง
ราวได้หลายอย่าง เรื่องราวจากรูปนี้จะถูกจดจำไปตลอดไปพร้อมกับความฮา


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture17-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.jpg
กรุ๊ปเลือดหมาไม่รู้กรุ๊ปไหนแต่ คันหน้ามันเหยียบหมาและเลือดมาโดนรถโผ้ม(link) (http://board.roigoo.com/blogs/ohmohm/93-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%A1.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture14-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.html)รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังกลับมาตากบ้านยายที่ภาคใต้ จริงๆแล้วรถผม
มันติดเลือดหมาทั้งคันแหละครับ แถมเช็คถูยังไงคราบมันก็ออกไม่หมด ซวยชะมัด
รถบรรทุกคันหน้าเหยียบหมาแต่เลือกกระเด็นใส่รถผม55555 หมาตาต่อหน้าต่อตา
ราวกับว่าหมาหายไปในล้อรถบรรทุก

สถานที่ : กรุงเทพตอนบน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture17-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.jpg
ภาพจากสะพานภูมิพล 1 กรุงเทพฝนตกแต่ก็สวยงามในใจผม (link) (http://board.roigoo.com/blogs/ohmohm/94-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-1-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.html)ไม่ค่อยได้เห็นกรุงเทพในมุมมองสวยๆแบบนี้ครับแถมเป็นมุมมองที่ฝนกำลังจะตกด้วย
ภาพนี้ถ่ายตอนขับรถข้ามสะพานภูมิพล 1 เป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศอย่างที่ทุกคนรู้
ภาพจากสะพานภูมิพล 1 เห็นแล้วเหมือนกับหลุดไปอีกโลกหรนึ่งเลยทีเดียว ใครขับผ่าน
ที่นี่ภาพจากสะพานภูมิพล 1 อย่าลืมหยิบกล้องมาถ่ายกันบ้าง

สถานที่ : ภาพจากสะพานภูมิพล 1

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture17-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.jpg
รถแต่งเทพๆรถกระบะแต่งสวยๆ (link) (http://board.roigoo.com/blogs/ohmohm/97-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture16-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E.html)รถแต่งคนไหนเจ๋งสุดผมไม่รู้แต่คันนี้มันโดนใจผมมากเลยจ็อด เพราะรถแต่งเทพๆคนนี้
เป็นรถกระบะที่แนวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา กระบะแต่งสวยๆแบบแปลกๆแบบนี้ทำให้คนทั้ง
ถนนวิภาวดีเหล่มองรถคนนี้ครับรวมถึงผมด้วย เห็นแล้วนึกถึงรั้วบ้านยังไงก็ไม่รู้แต่ก็
สวยไปอีกแบบนะเธอว์

สถานที่ : บนถนนวิภาวดี
เช่นเคยนะครับ ยังไงก็เข้าไปแวะเวียนกันได้ที่บล็อกนายโอม (http://board.roigoo.com/blogs/ohmohm/)สร้างกันเล่นโพสกันขำๆ
ไม่ได้คิดอะไรมาก ใครอยากมาร่วมขบวนความฮาก็มาเล่นกันได้ไม่ต้องกลัวที่นี่สามารถ
เกรียนได้เต็มที่แต่ห้ามผิดกฎหมายนะเธอว์