View Full Version : การ์ตูน ประหยัดเต็มขั้น ด้วยของลดราคา 50 เปอร์เซ็น


ohmohm
14-08-2011, 22:46
การ์ตูน ประหยัดเต็มขั้น ด้วยของลดราคา 50%

http://www.roigoo.com/images/title_images/story3_title.jpg (http://www.roigoo.com/comic-3.html)

การ์ตูนตอนที่ 3 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มกราคม 2551
ของลดราคา (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html)ใครจะไปทนได้แต่คนเทพเท่านั้นที่จะหาแหล่งของลดราคาได้เจอ
เพราะต้องมีทั้งด้วยและต้องรู้เรื่องสถานที่และเวลา การ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)ตอนนี้นายเอ็มวาดมา
ได้กากมากๆ แต่ความฮาของฟันแหลมๆนั้นทำให้ฮาได้มิใช่น้อยเลยทีเดียว

บรรยาย
บางคนที่มีบุญเท่านั้นน่ะครับ ที่จะมีโอกาสเข้าไปเห็นของในห้างดัง หลายห้าง เวลาที่ห้างใกล้ปิด เขาจะเอาของกินบางอย่างที่จะหมดอายุในวันนั้น หรือ วันรุ่งขึ้น เอาออกมาเซลล์กัน แบบว่า ราคาเชือดเฉือนหัวใจให้ต้องซื้อกันทีเดียว อาจเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักการประหยัด และ ชอบซื้อของลดราคา การ์ตูนเรื่องนี้มีคำแนะนำการเลือกซื้อของลดราคาให้กับเพื่อนๆ ครับผม

อ้างอิง : การ์ตูน ประหยัดเต็มขั้น ด้วยของลดราคา 50% : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-3.html)
http://www.roigoo.com/images/full_images/story3_full.jpg

<-----:undecided: (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/34-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)การ์ตูนตอนที่แล้ว (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/35-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1.html).................................................การ์ตูนตอนต่อไป (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/115-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html)::rolleyes:: (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/114-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99.html)----->

ohmohm
24-06-2013, 08:59
การ์ตูนตอนนี้เรียกได้ว่า Classic ครับ ลองอ่านย้อนกันดู