View Full Version : การ์ตูนมนุดกลม ตอน นี่คือปัญหาระดับชาติ


มนุดกลม
05-09-2011, 19:37
สวัสดีครับชาวเว็บบอร์ดหรอยกู ผมมนุดกลมเขียนบล็อกการ์ตูนแบบตามใจฉันมาได้สักพัก พอดีได้แลกลิ้งค์กับเว็บหรอยกูและได้รับคำชักชวนจากคุณเอ็มให้ลองเอาการ์ตูนมาลงรับความเห็นจากพี่ๆน้องๆดูครับ ยังไงก็ฝากติชมด้วยครับผม :)

ปกติแล้วผมก็วาดเกี่ยวกับเรื่องขำๆของผมหรือของเพื่อนที่พบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับ

เรื่องตอนนี้ เป็นเรื่องของกบน้อย เป็นคุณแฟนของมนุดกลมครับ จะเกี่ยวกับอะไรและเป็นปัญหาระดับชาติยังไง ลองชมดูครับ :D

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+5-9-11-picture2694-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B41.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+5-9-11-picture2694-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B41.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+5-9-11-picture2695-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B42.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+5-9-11-picture2695-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B42.html)
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/2_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/3_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/4_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/5_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/6_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/7_0.jpg
http://www.manudglom.com/sites/default/files/imagepicker/1/8_0.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

สำหรับคนที่สนใจตอนเก่าๆก็เยี่ยมชมได้ที่บล็อกการ์ตูนมนุดกลมครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำล่วงหน้าครับ :)

เกี่ยวกับการ์ตูนมนุดกลม
ประวัติ คุณเอ็มผู้วาดการ์ตูนมนุดกลม การ์ตูนไทยฮาฮาที่อ่านกัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4690-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)
การ์ตูนมนุดกลม ตอน รถติดอย่านั่งอยู่เฉยๆ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1363-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A2%E0%B9%86.html)
การ์ตูนมนุดกลม ตอน นี่คือปัญหาระดับชาติ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1143-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)
++อัพเดทการ์ตูนมนุดกลม++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1.html)

ohmohm
05-09-2011, 21:24
ตอบคำเดียวว่าฮาสาดดดดดครับ จริงๆแล้วแอบอ่านอยู่ที่บล็อกมนุดเป็นประจำอยู่แล้วครับ

มนุดกลม
05-09-2011, 21:28
ขอบคุณมากครับ ดีใจที่ชอบงานครับ :)

M150
06-09-2011, 08:22
เขียนเยอะๆ เอาไปรวมเล่มขายได้เลยครับ อย่าลืมเก็บไฟล์ตัวเต็มไว้ด้วยหละครับคนหล่อ

มนุดกลม
06-09-2011, 21:15
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ :D

Guliko
13-09-2011, 17:18
555 พุงป่อง

Naoshima
13-09-2011, 21:04
ฮามาก ฮ๋าๆ พุงออกมาแถมด้วยหนึ่งดอก เดี่ยวต้องลดน้ำหนักมั่งและ (ชอบลายเส้นกะตัวการ์ตูนจังงังงัง)

M150
13-09-2011, 21:14
ฮามาก ฮ๋าๆ พุงออกมาแถมด้วยหนึ่งดอก เดี่ยวต้องลดน้ำหนักมั่งและ (ชอบลายเส้นกะตัวการ์ตูนจังงังงัง)

เออ ใช่ๆ อันนี้ใช้ฟอนต์อะไรครับ สวยงามเลยทีเดียว !!!

มนุดกลม
21-09-2011, 14:22
โทดทีครับไม่ได้มาเช็คเลย
ฟ้อนท์คือ iannnnnFongNam ครับ(ถ้าจำไม่ผิด) โหลดมานานมากมายละ :)

M150
21-09-2011, 15:59
โทดทีครับไม่ได้มาเช็คเลย
ฟ้อนท์คือ iannnnnFongNam ครับ(ถ้าจำไม่ผิด) โหลดมานานมากมายละ :)

ขอขอบคุณมากนะครับ ตอนใหม่ล่าสุดในพันทิพย์อ่านและให้กีปแล้วนะครับ
สนุกมากเลย ไม่ทราบว่ามีสปาย แอบไปทาบทามหรือยัง ยังไงลองตัดสินใจ
ดูนะก๊าบ !!!