View Full Version : การ์ตูน วิธีเอาตัวรอดในห้องเรียน


ohmohm
14-08-2011, 22:52
การ์ตูน วิธีเอาตัวรอดในห้องเรียน
http://www.roigoo.com/images/title_images/story5_title.jpg (http://www.roigoo.com/comic-5.html)

การ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)ตอนที่ 5 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มกราคม 2551
ง่วง เซ็ง เบื่อ คือ อาการของคนที่กำลังนั่งเรียน แต่เราจะคึก หื่น เสี้ยน
เวลาอยู่นอกห้องเรียน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html) ถ้าสถานการณ์มันบังคับให้ต้องอยู่ในห้องเรียน ตลอดชั่วโมง
จะทำยังไงดี นี่คือ สุดยอดการ์ตูนที่รวบรวมเทคนิคให้เอาตัวรอดให้ได้ครบ
ชั่วโมงในห้องเรียน โดยไม่ลงแดง
อ้างอิง : การ์ตูน วิธีเอาตัวรอดในห้องเรียน : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-5.html)

http://www.roigoo.com/images/full_images/story5_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html)

<-----:undecided: (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/34-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)การ์ตูนตอนที่แล้ว (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/115-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html).......................................การ์ตูนตอนต่อไป (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/117-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)::rolleyes:: (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/114-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99.html)----->

ohmohm
27-06-2013, 10:12
ตอนเก่าๆแบบนี้สวดยอะเลยท่าน

Gobbs
27-06-2013, 13:39
เอออยากให้เด็กทุกคนเป็นแบบนี้จัง

M150
30-09-2013, 20:05
เอออยากให้เด็กทุกคนเป็นแบบนี้จัง
ผมเกรียนครับ ผมขุดกระทู้ 555