View Full Version : สุดยอดความรู้เกี่ยวกับไผ่กิมซุง ข้อดี วิธีขยายพันธุ์ รวมถึงสถานที่ขายไผ่กิมซุงราคาถูก


M150
08-09-2011, 06:53
วันนี้กระผมลองค้นหาบทความเกี่ยวกับการเกษตร และ เมื่อมาเจอกับพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ที่ไม่คุ้นมาก่อนเลย ก็ถึงกับต้องค้นหาที่มาที่ไปของมัน กับไผ่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจของคนไทยปัจจุบัน กับไผ่กิมซุง หรือ ไผ่กิมซุ่ง ซึ่งกำลังเริ่มเป็นที่แพร่หลาย และ หลายคนกำลังต้องการหาพันธุ์ไผ่กิมซุงราคาถูกแต่จะหาได้จากที่ไหนหละครับ วันนี้ทางทีมงานได้ค้นหาตั้งแต่ประวัติและที่มาที่ไปของไผ่กิมซุง วิธีการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงหากจะทำด้วยตนเอง และ หากไม่ต้องการเพาะพันธุ์เอง เราก็หาสถานที่สำหรับขายไผ่กิมซุงราคาถูกมาให้กับเพื่อนๆ แล้ว
ข้อดีและเหตุผลที่ควรปลูกไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุ่ง ปลูกง่าย ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ที่ไม่ใช่ดินเหนียว โตเร็ว ทนทาน ไม่เปลืองยาเปลืองปุ๋ย ให้หน่อเร็ว ปีเดียวก็เก็บหน่อได้ (ความจริงเจ็ดแปดเดือนก็หน่อโตเท่าขวดเบียร์แล้วแต่รอครบปีจะดีกว่า) รสชาดหวานกรอบ เนื้อหน่อขาว ไม่ต้องฟอกสีให้มีอันตราย เปลือกหน่อบาง ขนเปลือกน้อย ไม่ตำมือไม่ต้องเสียแรงงานขูดขน หน่อดกให้หน่อตลอดปี ขายหน่อก็ได้ ขายพันธุ์ก็ดี ทำเงินได้ดีทั้งหน้าฝนหน้าแล้ง

หน่อไม้เป็นอาหารที่ทั้งคนจีนและคนไทยทุกภาคนิยมกินกันมาก ตลาดหน่อไม่จึงไม่มีวันซบเซา ถ้าคุณมีที่ว่าง ไม่รู้จะปลูกอะไร ลองปลูกไผ่กิมซุ่ง เพียงปีเดียวเห็นขนาดหน่ออวบใหญ่แล้วจะชื่นใจ เก็บหน่อขายได้ตลอดปี หน้าแล้ง มีแม่ค้ามาขอซื้อถึงหน้าไร่ ให้ราคาสูงมากเพราะในหน้าแล้งไผ่อย่างอื่นไม่ออกหน่อ

http://board.roigoo.com/attachments/web-directory/90d1315439438-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87-%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B6%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%81-%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88-%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%81.jpghttp://board.roigoo.com/attachments/89d1370336894-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachments/90d1370336894-%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.html)


ความเป็นมาของนวัตกรรมของไผ่กิมซุ่ง
ไผ่กิมซุ่ง เป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน มีข้อดีหลายประการ เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเป็นอาชีพและเสริมรายได้ ปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ไผ่กิมซุ่งเป็นจำนวนมาก ทำให้อาชีพการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งที่นิยมมี 2 วิธี คือ การตอนกิ่งและการปักชำกิ่ง (กิ่งไม่มีแขนง) แต่การตอนกิ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมาก ส่วนวิธีการปักชำกิ่ง (กิ่งไม่มีแขนง) มีเปอร์เซ็นต์การตายของกิ่งพันธุ์สูง ทำให้ต้องคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์ ไผ่กิมซุ่งแบบใหม่ คือ การปักชำกิ่งรูปตัววาย (y) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลา

ปลูก "ไผ่กิมซุง" สร้างรายได้ ทางเลือกใหม่ "วิษณุ รูปสม"
ความที่มีใจรักในงานด้านการเกษตร ทำให้ "วิษณุ รูปสม" ผู้นำเกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก พยายามเจียดเวลาว่างจากงานราชการในฐานะนายก อบต.เขาเพิ่ม มาทำการเกษตรอย่างที่ใจชอบ ด้วยการปลูกไผ่กิมซุง หรือไผ่ไต้หวัน สร้างรายได้ หลังไม้เศรษฐกิจอย่าง "ลีลาวดี" ที่ได้ปลูกเพื่อจำหน่ายมาอย่างยาวนานนั้นตลาดเริ่มซบเซา

หลังเลิกราจากอาชีพรับเหมาก่อสร้างด้วยปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ทำให้เขาจำต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำทางด้านเกษตรกรรมอย่างจริงจัง โดยครั้งแรกหันมาปลูกต้นลีลาวดีจำหน่ายจนประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมของตลาดเป็นอย่างสูง แต่เมื่อมีคนหันมาเพาะพันธุ์ลีลาวดีออกจำหน่ายกันมากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งตลาดถูกแย่งไป รวมทั้งตลาดเริ่มตัน จึงเริ่มมองหาช่องทางใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

http://board.roigoo.com/attachments/web-directory/89d1315439402-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87-%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B6%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%96%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%81-%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88-%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%A2.jpg


ตัวอย่างร้านขายไผ่กิมซุงราคาถูกและไม่แพง
สวนไผ่ นานาพันธุ์ หนองชะอม ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ 24/6 หมู่ 6 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ถนน เส้น 33 สุวรรณศร หลัก กม.ที่ 152 + 200 เมตร www.nanaphanmai.com (http://www.nanaphanmai.com) 087-7816752,082-7040245 มีพันธุ์ไผ่ยอดฮิต 1.ไผ่กิมซุง 2.ไผ่ไต้หวัน 3.ไผ่ตงลืมแล้ง 4.ไผ่เขียวเขาสมิง 5.ไผ่ตงอินโด 6.ไผ่ตงอินโดจีน 7.ไผ่ตงมาเลย์ 8.ไผ่ทองสยาม 9.ไผ่เฮง เฮง 10.ไผ่สีสุกไร้หนาม11.กิมฮก 12. กิมเขียว 13.ฮากิยาม่า 14.เหวินจู 15.ไผ่ทะวาย 1ุ6.ไผ่ทองแท้ มีทั้งหมด ทุกพันธุ์ ซึ่งเรียกชื่อวิทย์ว่า Bambusa beecheyana เหมือนกันทุกพันธุ์ ราคาถูก 30-35-40 บาท แล้วแต่ปริมาณการซื้อในแต่ละ lot มีรถขนส่งถ้ามีปริมาณมาก คิด ตามกม.จากปราจีนไปถึงที่ลูกค้า X 2 เที่ยว X 4 บาท ตัวอย่าง ไปส่ง สิงห์บุรี 120 กม.X 2X 4 บาท = ค่าส่ง 960 บาท เราลงของให้เรียบร้อย รอรับเงินสด หลังงาน ,มีพันธุ์ไม้ผล,ไม้ป่า,ไม้ประดับ,ไม้ไทย ราคาค้าส่ง ทุกชนิด

p4dIXe-81J8

G8SbTkFO5rY