View Full Version : การ์ตูน น่าหมั่นไส้ๆ ตอน แฟนไม่พูด


poohba
09-09-2011, 12:34
ชีวิตเพื่อนๆ เป็นเหมือนการ์ตูนที่เอามาเสนอนี้ไหม แฟนไม่สนใจเลยเพราะเอาแต่เล่นไอโฟน เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะนะ ทั้งไอโฟน บีบี อนาคตก็คงมีอีกสารพัด การพูดคุยกันด้วยคำพูดต่อหน้า เป็นสิ่งสำคัญนะ แม้เราอยู่ใกล้กันแต่ไม่พูด ดันคุยแต่ไอโฟนแบบนี้ มีปัญหาครอบครัวได้นะก๊าบบบ

ความงามของการ์ตูน 7.5 /10
ความสนุกของการ์ตูน 8 /10
คาวมฮาของการ์ตูน 8 /10


http://board.roigoo.com/attachments/another-comic/98d1316065214-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%86-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-5.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/another-comic/99d1316065214-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%86-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-6.jpg?stc=1

ohmohm
09-09-2011, 16:17
ความงามของการ์ตูน 7.5 /10
ความสนุกของการ์ตูน 6 /10
คาวมฮาของการ์ตูน 3 /10