View Full Version : การ์ตูน เด็กติดเกมส์


ohmohm
14-08-2011, 23:00
การ์ตูน เด็กติดเกมส์


http://www.roigoo.com/images/title_images/story8_title.jpg (http://www.roigoo.com/comic-8.html)
การ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)ตอนที่ 8 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มกราคม 2551

เพื่อนๆ อาจเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกม หรือ รักการเล่นเกมส์ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html)เป็นชีวิตจิตใจ แต่ถึงรักชอบขนาดไหน คงต้องหลีกทางให้กับเพื่อนของผมคนนี้ มันชอบเล่นดอตเอ ถ้าวิเคราะห์กันแล้ว มันเป็นเด็กติดเกมส์มากๆ เอาเป็นว่าหายลมหายใจเป็นดอตทีเดียว ความฝันของพวกเขาเหล่านี้ ไดุ้ถูกถ่ายทอดมาเป็นการ์ตูนเรื่องนี้
อ้างอิง : การ์ตูน เด็กติดเกมส์ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-8.html)


http://www.roigoo.com/images/full_images/story8_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html)

การ์ตูนตอนที่แล้ว
การ์ตูน ความจังไรของเพื่อนคนหนึ่ง (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/118-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87.html)

การ์ตูนตอนต่อไป
การ์ตูน เครื่องตามของ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/120-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)