View Full Version : เข้ามารายงานตัวค่ะ


NuRay
19-09-2011, 12:54
ชื่อเรค่ะ ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะค่ะ
เรื่องอายุคงมากกว่าน้องๆหลายๆคนในนี้
และน้อยกว่าหลายๆคนในนี้

ohmohm
19-09-2011, 15:04
ยินดีต้อนรับคร๊าบบบบ