View Full Version : ดีค่ะเด็กใหม่นะอุกริ๊ว


pinnippin
11-10-2011, 15:09
สวััสดี ค่ะ เด็กใหม่ มาก ฮาๆๆๆ
สำหรับคนยังไม่รู้จัก ข้าพเจ้าชื่อ pinnippin ย่อ PNP เรียก พินนิพ นิพพิน พินพิน พินนิบพิน พินพินพิน หรือ อะไรก็เชินนนน แต่ส่วนใหญ่เรียกปิ่นอะ จบ
ฮะ ๆ ประสบการ์ณ(พิมพ์ถูกปะฟะ) เกือบ 1 ปี =w= วิ้ว ~

เอาหละไม่รีรอ แปะเตอะ

อันนี้ล่าสุดวันนี้ เลย สดๆร้อนๆ
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2813-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2813-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.html)

http://upic.me/i/bb/magic.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


รูปนี้วาดกับโยฮัน OC ค่ะ เมื่อยโครตตตตตตตตตตตต โยฮันวาดซ้ายเค้าขวา เป็นรูปแต่งงานกันนนน ในDGN ชอบมาก ชุดสวยเวอร์ >w<
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2814-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2814-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882.html)


http://upic.me/i/ui/yohunmerrypin.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


เอานี้ถึงจะเขี่ยเส้นจะฝอย ขนาดไหนแต่ก็ชอบนะเเอร๊เค้ากะโยฮันอีกแร้ว

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2815-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%883.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2815-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%883.html)

http://upic.me/i/f2/7t2rs.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)เอลฟ์ค่ะ หน้าเนี่ยตัดเส้นตัวขี้เกียจตัดเส้นเลยทับเส้นม่าง =0=

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2816-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%884.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2816-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%884.html)

http://upic.me/i/ps/l31za.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


และปิดท้ายด้วยมาสคอตข้าพเจ้ามันอาจคล้ายตัวแรก แต่อิตัวนี้ มันชื่อปิ่นนะแอร๊
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2817-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%885.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+11-10-11-picture2817-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%885.html)

http://upic.me/i/zb/qmpin.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
ที่จิงมีวุธตกด้วยแต่ขี้เกียจ
ที่จิงจะวาดในแท็กอนิเมเรื่องง ... ลืมนะ
อะๆประวัติ
ชื่อ ปิ่น

อายุ เจ้าตัวเองก็ลืม ถ้ามองจากภายนอกราวๆ 15-18 ปี

เพศ -

สูง175
หนัก52

สีผม ฟ้า
สีตา ฟ้า
สีผิว ขาวเหลือง
แนวการแต่งตัว ชุดโทนสีดำ
รูปร่าง ผอมบาง หุ่นเล็กๆ
เผ่าพันธุ์ เอสปิส (เป็นเผ่าพันธุ์ ที่เกิดจากการพิธีกรรม ย้ายวิญญาณ เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถเฉพาะพื้นฐานที่โดดเด่นคือการรวบรวมกระจุวิญญษณรอบตัวแล้ว กลายสภาพเป็นธาตุ หรือคลื่นพลัง (ธาตุ วิญญาณ,มืด)ไม่มีเพศ และไม่สามารถสืบพันธุ์และไมมีอายุขัย แต่หาก ตายลง หรือถูกฆ่า รางกายเน่าปื่อย ร่างกายจะสลายหายไปแต่จะยังเหลือจิต ซึ่งจะเข้าสิงสู่ร่างของสิ่งมีชีวิต(รวมทั้งมนุษย์)ที่ตายแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง แล้วจะกลายเป็นตัวตนเช่นเดิม หน้าตารูปร่างอาจมีการพัฒนาจากเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงเค้าเดิมอยุ่ แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือ "ความทรงจำ") จะไปจิ้นหญิงชายตามใจ

ประวัติ
เมื่อย้อนกลับไปราวๆ 2000 ปี ก่อนเขาคือเด็กหนุ่มผู้ถูก ทำพิธีกรรม
มีเด็กหญิงและชาย ถูกทำพิธีจำนวนมากและประสบความสำเร็จ 13 คนที่สามารถย้ายวิญญาณได้
และถูกตั้งชื่อเป็นชนเผ่าพิเศษ ว่า เอสปิส และอีกฉายาหนึ่งของชนเผ่านี้คือ ผู้ส่งวิญญาณหรือยมภูติ หลังจากนั้นจึงถูกใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับ เผ่าพันธุ์อื่น เมื่อทำการล้างเผ่าพันธุ์อื่นได้จบลง แล้วจึงถูกนำไป ฆ่าทิ้งเพราะเกรงว่าจะทำอันตรายให้กับเผ่าตนเอง แต่ว่า เพราะความสามารถที่ย้ายวิญญาณได้จึงทำให้ยังเหลือ ชาวเอสปิสจนถึงทุกวันนี้

เมื่อครั้นร่างก่อนของ ปิ่นมีชื่อว่า เอรัน เป็นชายหนุ่มรุปร่างสันทัด ผมสีฟ้า ตาสีฟ้าอมม่วงดูเป็นประกาย เขาคือบาทหลวงของโบสถ์ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง มีหญิงสาวผู้เป็นที่รัก นางมีชื่อว่า อัลเซีย ทั้งสองรักกันมาก เอรัน(ปิ่น)ได้มอบปิ่นปักผมให้ อัลเซีย ไว้ป้องกันตัว และได้ลงเวทย์ไว้หนึ่งเวทย์ซึ่งผู้ที่โดนปิ่นปักผมเสียบเข้าที่กลางอกจะทำให้ตายทันที
เขารู้ตนเองว่าตนเป็นชนเผ่า เอสปิส แต่ไม่บอกใครให้รู้ แม้กระทั่งอัลเซีย เพราะชาวเมืองเชื่อกันว่า ชนเผ่าเอสปิสจะทำให้ เมืองพินาศ ล่มสลาย
และแล้ววันหนึ่งเกิดการบุกถล่ม ฆ่าล้างคนในเมืองของผู้ที่คิดจะยึดครองพื้นที่ โดยมีการนำมนุษย์ หมาป่าและแวมไพน์ มา เอรัน ซึ่งไม่เคยใช้ความสามารถ ให้ใครเห็นจึงเผลอใช้และช่วยขับไล่ กลุ่มผู้บุกรุกไปแต่เพราะ เขาได้ใช้พลังที่มีความโดดเด่นของชนเผ่าออกมาจึงทำให้ถูชาวบ้าน จับไปประหารโทษฐานเป็น ชนเผ่าที่นำซึ้งมาความหายนะ เอรัน ถูกจับฆ่าโดยการฟันดาบเสียบเข้าที่ขั่วหัวใจ อัลเซีย ซึ้งทราบข่าวคราวว่า เอรัน ถูกจับประหาร แต่เมื่อเธอมาหา เอรัน ก็พบว่าเขาได้สิ้นใจตายเสียแล้ว เธอเสียใจมาก ด้วยความที่เธอรู้ว่าชนเผ่าเอสปิสจะเข้าสิงสู้ร่างที่ไม่มีวิญญาณเธอจึงนำปิ่นปักผมที่ เอรันให้ปริดชีพตัวเอง จนสิ้นลม
เมื่อ เวลาผ่านไป หนึ่งค่ำคืน ร่างกายของ อัลเซีย ได้ตื่นขึ้นอีกครั้ง แต่ว่า ร่างกายนั้นได้กลายเป็น เอรัน แทน เขารู้สึกมึนงง กับรอบๆตัว และได้พบปิ่นปักผมที่ปักอยู่บนหน้าอกของตนและ เรียกชื่อตัวเองว่าปิ่น มาจนถึงทุกวันนี้ ถึงเจ้าตัวจะงงๆ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะความทรงจำก่อนหน้านี้ของเขาได้ หายไปเสียแล้ว

นิสัย เงียบๆ เป็นคนฟังอะไรไม่ค่อยจะทันอะไรเขา ฟังผิดฟังถูก ชอบทำอะไรง่ายๆ บ่างๆที่จะทำหน้าเถื่อนดิบแบบจะจับ หักคอ

สิ่งที่ชอบ พวกเครื่องประดับแปะๆ ติดๆ บนหัวทั้งหลาย และของกิน(ไส้กรอกชีส)
สิ่งที่ไม่ชอบ พวกขี้งอล เรื่องยุ่งยาก และไอพวกลุงๆลังๆ กากๆ เจ้าตัวเห็นแล้วอยากตบเกรียน (ประมารนี้)

-เจ้าตัวมีปิ่นปักผมชิ้นสำคัญพกไปไหนมาไหนตลอด

ความสามารถ
-เรียกวัตถุสีดำ (เจ้าตัวมันก็นึกว่าอยากได้อะไรบ่าง)
-ความสามารถธาตุ มืดและวิญญาณ แต่เจ้าตัวกากด้านการใช้เวทย์สุดๆ แต่จะชอบสู้ใช้เวทย์มากกว่า การใช้อาวุธเพราะขี้เกียจออกแรงมากๆ
-ใช้อาวุธเก่งมากทุกศาสตร์
-จดจำบางเรื่องได้แม่นยำมากๆ
-กินจุ กินปุปะ แต่ไม่เคยอ้วน
-ใส่ท่า เก่งมาก ไม่ว่าจะจับท่วง สกายคิก หรือจับม้วนหน้า ม้วนหลัง บลาๆ
-เก่งด้านสัญลักษณ์ มือ(?)
-หน้านิ่ง = =... ให้ทำหน้านิ่ง เนี่ยชนะขาดเลย
-พูดถึงความรู้ทั่วไป พอใช้ได้ ประสบการเยอะพอตัว แต่กากด้านภาษาสุดๆ


โครต ยาว เอาเตอะไหนๆ ก็ สวัสดีหรอยกู ใหม่นะงิ ค่ะ >w<

jackroigoo
11-10-2011, 22:27
สวัสดีจ้า

ยาวว วว สรัสๆ -*-

ยังไงๆก็วาดมาโพสอีกเยอะๆน่อ ชอบๆ

LoveLy-MUKU
11-10-2011, 22:45
งานเธอว์สวยวันสวยคืนเลย <3 ชอบสีที่เลือกอะ สดใสดี

( ประวัติยาวเว่อร์ ! )

ปล. รูปสุดท้ายนั่นคอมโพสเหมือนเรื่อง Bakemonogatari จ้ะ

รูปนี้ : http://www.morningmoedvd.com/shop/m/morningmoedvd/img-lib/spd_20100104122222_b.jpg

คนในรูปชื่อ "เซนโจวกาฮาระ ฮิตากิ" เป็นนางเอกของเรื่องเลย 555+

M150
12-10-2011, 08:50
เข้ามาให้กำลังใจคร้าบ

Roku
12-10-2011, 12:35
เลเวลอัพขึ้นเยอะเเยะเลยน่อ *-*

มาสคอตหล่อ ! แต่ประวัติจะยาวไปไหนละเฟ้ยย =[]=