View Full Version : ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด โดยไม่ใช้ผงซักฟอก


priestholy99
12-10-2011, 07:16
http://upic.me/i/yy/nypv1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)

ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

Tel. : 084-698-2703

เว็บไซด์ : ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

เปลี่ยนความคุ้นเคย สู่ความคุ้มค่า

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาดเอี่ยม โดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอก

ประหยัดค่าใช้จ่าย ผงซักฟอก ผ้ามีกลิ่นสะอาด ไม่เหม็นอับ

ไม่ก่อให้เกิดอาการคัน หรือแพ้ รายคายเคือง ซักแล้วสีผ้าไม่ซีดจาง

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2+21-5-13-picture4553-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2+21-5-13-picture4553-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F1.html)

ใช้ได้ทั้ง ซักมือ และ ซักเครื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการซัก

สินค้านำเข้า รับประกันคุณภาพ ได้มาตราฐานสากล !!

สนใจสั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. : 084-698-2703 + ตลอด24ชม. +

เว็บไซด์ : ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

priestholy99
13-10-2011, 06:20
http://upic.me/i/yy/nypv1.jpg

ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

เว็บไซด์ : ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

priestholy99
14-10-2011, 08:44
http://upic.me/i/yy/nypv1.jpg

ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

เว็บไซด์ : ลูกบอลซักผ้า (http://www.washing-balls.blogspot.com)

ลูกบอลซักผ้า ซักผ้าสะอาด ราคาประหยัด ใช้งานคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม