View Full Version : เว็บฟังข่าวออนไลน์ คลื่นข่าว FM 100.5 News Network


M150
12-10-2011, 11:56
ช่วงนี้เห็นใจผู้ประสบภัยจริงๆ ครับ สำหรับท่านไหนที่ต้องการฟังข่าวน้ำท่วมออนไลน์ ทางเว็บหรอยกูขำแนะนำเว็บฟังข่าวออนไลน์ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)ที่ดีที่สุด เป็นวิทยุของเว็บ MCOT ในชื่อเว็บ MCOT Modern Radio : คลื่นข่าว FM 100.5 News Network เปิดฟังได้เลยนะครับ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม สามารถฟังได้เลยด้วยโปรแกรมเว็บธรรมดานี่แหละครับ ทั้งหมดนี้ทางทีมงานวิเคราะห์แล้วว่าเว็บวิทยุออนไลน์ หรือ เว็บฟังข่าวออนไลน์อันนี้เป็นเว็บที่ดีที่สุด มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะที่สุด อย่างไรก็ตามเราควรเลือกฟังข่าวอย่างพอดีนะครับ เพื่อไม่ให้รับสารรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไป และ ควรใช้วิจารณญาณในการฟังข่าวด้วย ขอขอบคุณครับ ฟังข่าวออนไลน์ที่นี่เลย MCOT Modern Radio : คลื่นข่าว FM 100.5 News Network (http://www2.mcot.net/radio/1005.html)

http://board.roigoo.com/attachments/web-directory/380d1318395231-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%9F%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C-%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7-fm-100-5-news-network-%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%9F%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C.jpghttp://board.roigoo.com/attachments/380d1318395231-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.html)