View Full Version : รายงานสภาพการจราจรด้วยการฟัง จส100 JS100 จอสอ100


ohmohm
13-10-2011, 12:32
สมัยนี้เวลาจะขับรถเข้ากรุงเทพตอนไหนก็ต้องเช็ครายงานสภาพการจราจรกันก่อนทั้งนั้นเพราะถนนกรุงเทพนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆ อยากให้เพื่อนๆลองฟังกันดูกับสถานีวิทยุ จส100 ที่เรียกกันว่า จอสอ100 ไม่ไช่โจ๊ส100 นะเธอหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ JS100 โดยจส100เค้าเป้นที่รู้จักของคนขับรถเป็นอย่างดีเรื่องรายงานการจราจรที่ถูกต้องฉับไว เป็นเคลื่อนที่น่าไว้วางใจที่สุดแล้วครับสำหรับคนที่ขับรถในกรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลาที่ควรฟัง(เพราะรถติด)
1.วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-08.30
2.วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00
3.ช่วงเวลาที่มีฝนตก และเพศภัยต่างๆ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6835&stc=1&d=1370334314 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture54-รายงานสภาพจราจรฟังวิทยุจส100จอสอ100.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3.html)
http://www.explore-thailand.net/radio/popradio55.html

M150
13-10-2011, 13:05
คุณโอมเป็นอีกบุคคลที่ชอบฟังการจราจรออนไลน์ผ่านคลื่น จส 100 นะครับ แต่จุดขาย
คุณโอมไม่ได้ตั้งใจ จะฟังการจราจรเสียทีเดียวครับ คุณโอมเขาชอบชาวบ้านโทรมาแจ้ง
เหตุรถเสียล้อหลุดแล้วขอให้คนมาช่วยมากกว่า ไม่ก็มาเล่าเรื่องนู้นนี้จิปาถะไร้สาระเทือก
นั้น จนลืมไปเลยว่าคุณโอมจะฟังเรื่องรถติดรถไม่ติด

ohmohm
13-10-2011, 18:38
:kiss: รักนายเอ็มครับ เทสอวาตาลหรอยกู555555555555