View Full Version : อยากรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งคอนโดและเลี้ยงกุ้งสวยงามมากเว็บนี้


ohmohm
18-10-2011, 00:17
กาลเวลาผ่านไปสมัยนี้คนมันก็เยอะขึ้นครับอะไรๆก็เปลี่ยนไปเช่นเรื่องการเลี้ยงกุ้งคอนโด (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94.html)สมัยก่อนไม่มีใครทำหรอกครับแล้วก็การเลี้ยงกุ้งสวยงามจะเลี้ยงไปทำหอยอะไร(ต้องบอกว่าจะเลี้ยงไปทำกุ้งอะไร)ง่ายๆเลยคือการเลี้ยงกุ้งคอนโดนั้นก็เพื่อการได้กุ้งจำนวนมากๆด้วยการเพาะเลี้ยงของเราเอง เอามากินว่างั้นแหละส่วนการเลี้ยงกุ้งสวยงามนั้นเจ๋งยิ่งกว่าเพราะมันเป็นงานศิลปะล้วนเลยกุ้งแต่ละตัวถูกเพาะขึ้นมาเพื่อให้ดูสวยงามเท่านั้นอาจจะไม่ได้แข็งแรงอะไร

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=430&stc=1&d=1318872037 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94.html)
อยากรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งคอนโดและเลี้ยงกุ้งสวยงามมากเว็บนี้
:: สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง | Coastal Fisheries Research and Development Bureau :: (http://www.coastalaqua.com/)

,