View Full Version : เว็บเซียนสอนการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้


ohmohm
20-10-2011, 21:21
การเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html)เป็นการพักผ่อนจิตใจได้ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับ พูดเรื่องการการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้แล้วนึกถึงคุณแม่ของผม แม่ของกระผมชอบการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้เป็นงานอดิเรกครับอาจจะเพราะความว่างงานหรือเพราะความชอบก็ไม่รู้แต่ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้ของคุณแม่กระผมนี้มันเยอะจนล้นบ้านไปแล้วบางครั้งก็คิดคิดอยู่ว่าคุณแม่ของผมเรียนการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้มาจากเว็บไหนเว็บนี้รึปล่าวhttp://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=451&stc=1&d=1319120481 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html)
เว็บเซียนสอนการเพาะชำกล้วยไม้การเพาะชำต้นไม้
๑๐๘ พรรณไม้ไทย วาไรตี้ไม้ดอกไม้ประดับ ประทับใจ (http://www.panmai.com/)