View Full Version : เว็บเฉพาะกิจบทสวดพระพิฆเนศ ประวัติพระพิฆเนศ


ohmohm
21-10-2011, 12:37
เว็บเฉพาะกิจบทสวดพระพิฆเนศ ประวัติพระพิฆเนศ (http://www.siamganesh.com/) บทสวดพระพิฆเนศ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8.html) เป็นบทสวดที่หลายๆคนเชื่อว่าสวดบทสวดพระพิฆเนศแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จ โดยความเชื่อของคนไทยพระพิฆเนศคือเทพแห่งความสำเร็จ ก็เลยมาขอพรกับพระพิฆเนศกันเป็นจำนวนมากและทำให้บทสวดพระพิฆเนศถูกเผยแพร่ อยากมากมาย แต่จะมีกี่คนรู้ว่าพระพิฆเนศอันที่จริงแล้วเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะซะครับ เรื่องนี้อาจต้องอธิบายให้คนไทยเข้าใจกันมากกว่านี้เพราะคนไทยขอพรกับพระพิฆเนศในด้านที่ไม่ใช่แขนงของท่านเลย แต่สุดท้ายก็แล้วแต่ความเชื่อครับ สำหรับคนที่ ต้องการทราบประวัติและบทสวดของพระพิฆเนศเชิญเข้ามาทางเว็บนี้เลยครับ เว็บบทสวดพระพิฆเนศประวัติพระพิฆเนศโดยตรง


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=454&stc=1&d=1319175392 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8.html)

พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)