View Full Version : การ์ตูน แก๊งกลิ้ง โดนๆ แนวเศร้าเคล้าน้ำตา อารมณ์ใจน้อย ตอน ผู้ชายดีๆ


poohba
17-11-2011, 05:52
ความรักทำให้โลกสดใส หรือ ทุกข์ตรมก็ได้ หากมีความรักแล้วต้องเป็นอย่างในการ์ตูน ตอน ผู้ชายดีๆ เรื่องนี้ เราก็คงเศร้า ไม่สมหวังซักที แต่ยังไงเราควรดีใจที่เรารักเป็นนะ ซักวันคงต้องมีวันฟ้าใส รักเบิกบานเป็นแน่ ความเจ็บปวดเวลาจะเยียวยาเราเอง ฮิ้วๆๆๆๆ ขอให้มีความสุขกับทุกวันนะจ๊ะ

ความเศร้า 10/10

ตวามสวย 9/10

ความกวน 9/10

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/601d1321483710-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-3.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/603d1321483747-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-4.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/604d1321483755-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-5.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/605d1321483764-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-6.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/606d1321483778-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-7.jpg