View Full Version : เหตุเกิดใกล้ป้ายรถเมล์ ภาค 2


ohmohm
16-08-2011, 15:13
เหตุเกิดใกล้ป้ายรถเมล์ ภาค 2


http://www.roigoo.com/images/title_images/story33_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C.html)
การ์ตูนตอนที่ 33 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มกราคม 2551

เมื่อวิศวะกรมือหนึ่งของโลก ต้องมาเจอกับปัญหาการวาง
ป้ายรถเมล์ในกรุงเทพ เขาจะทำอย่างไรให้ถูกใจประชาชนคนไทยตาดำๆ


http://www.roigoo.com/images/full_images/story33_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C.html)
อ้างอิง : เหตุเกิดใกล้ป้ายรถเมล์ ภาค 2 : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-33.html)อ่านการ์ตูนตอนอื่นๆของเว็บเรา อีกเพียบ!!! (การ์ตูนทั้งหมด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/))

การ์ตูนตอนที่แล้ว
โคตรเทพ Winning (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/170-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-winning.html)

การ์ตูนตอนต่อไป
เมื่อหมาบ้าอยากครองโลก (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/172-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)