View Full Version : ไอหัวลูกพร้าว ตอน รวมฮิตเสียดสีสังคมสุดเห่ย


ohmohm
16-08-2011, 15:29
ไอหัวลูกพร้าว ตอน รวมฮิตเสียดสีสังคมสุดเห่ย


http://www.roigoo.com/images/title_images/story37_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2.html)

การ์ตูนตอนที่ 36 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ กุมภาพันธ์ 2551

เครียดๆไม่มีที่ระบายอารมณ์ขอระบายอารมณ์
ลงในเรื่องหัวลูกพร้าวดูซักครั้ง เผื่อจะฮา(กะฮา)
ไอหัวมะพร้าวจะเป็นคนยังไงก็ดูได้จากตอนนี้นี่แหละพี่น้อง


http://www.roigoo.com/images/full_images/story37_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2.html)
อ้างอิง : ไอหัวลูกพร้าว ตอน รวมฮิตเสียดสีสังคมสุดเห่ย(2) : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-37.html)อ่านการ์ตูนตอนอื่นๆของเว็บเรา อีกเพียบ!!! (การ์ตูนทั้งหมด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/))

การ์ตูนตอนที่แล้ว
ไอหัวลูกพร้าว ตอน อยากวาดขำๆ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/173-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B3%E0%B9%86.html)

การ์ตูนตอนต่อไป
ประสบการณ์ดีๆ เมื่อไปที่แอมเวย์ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/175-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html)

ohmohm
19-07-2013, 10:54
ขุดการ์ตูนตอนแรกของผมที่วาดในเว็บหรอยกูมาให้ชมกันครับ ประเทืองปัญญากันดีไหม5555555555555