View Full Version : อันดับวรรณกรรมเยาวชน เดือนพฤศจิกายน (ร้านนายอินทร์)


ohmohm
08-12-2011, 14:55
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4521&stc=1&d=1347047995

เป็นครั้งแรกที่เอาอันดับหนังสือวรรณกรรมเยาวชนมาโพสในเว็บนี้ เพราะรู้ว่ามีน้องๆตามอ่านหนังสือแนวนี้อยู่เยอะพอสมควร รูปถ่ายวรรณกรรมเยาวชนชุดนี้ค้างไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วครับ ตอนนี้อันดับคงเปลี่ยนไปแล้ว แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเลยเอามาโพสกันให้ดูกันไปก่อนล่วงหน้า
ขอบคุณ ร้านหนังสือนายอินทร์มากๆครับhttp://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/514d1319899097-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/670d1322930517-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-3-diary-wimpy-kid-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B23.jpg

แนะนำหนังสืออันดับ 2 ครับ คณะแพนกวิ้นของคุป๊อปเปอร์ อ่านรีวีวิว (http://board.roigoo.com/comic-talk/1563-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html)
และก็อันดับ 5 กับ 9 เช่นเคยครับ Diary of a Wimpy kid อ่านรีวิว (http://board.roigoo.com/tags/diary-of-a-wimpy-kid.html)