View Full Version : ไอหัวลูกพร้าว(Animation) ตอน ไปเที่ยวผับสนุกจัง


ohmohm
16-08-2011, 15:47
ไอหัวลูกพร้าว(Animation) ตอน ไปเที่ยวผับสนุกจัง


http://www.roigoo.com/images/title_images/story43_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87.html)


การ์ตูนตอนที่ 39 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ กุมภาพันธ์ 2551

ครั้งแรกกับไอหัวลูกพร้าว Animation ตอนนี้ใครเคยไปผับ
คงจะเคยเห็นจ๋าวจ๋วยๆเยอะเยาะในผับที่คอยให้บริการพวก
เราเป็นอย่างดี วันนี้เราจะลงไปสัมผัสชีวิตของพวกเขาดูกัน


http://www.roigoo.com/images/full_images/story43_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87.html)
อ้างอิง : ไอหัวลูกพร้าว(Animation) ตอน ไปเที่ยวผับสนุกจัง(4) : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-43.html)อ่านการ์ตูนตอนอื่นๆของเว็บเรา อีกเพียบ!!! (การ์ตูนทั้งหมด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/))

การ์ตูนตอนที่แล้ว
ไอหัวลูกพร้าว ตอน จานบิน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/176-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99.html)

การ์ตูนตอนต่อไป
ข้อดีของคนสูงน้อยหน่อย (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/178-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2.html)