View Full Version : อันดับวรรณกรรมเยาวชน เดือนธันวาคม 54(ร้านนายอินทร์)


ohmohm
11-12-2011, 12:45
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4522&stc=1&d=1347048059

ไปอัพเดทมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอันดับวรรณกรรมเยาวชนประจำเดือนธันวาคม 2554 นี้จากร้านนายอินทร์รีวิวโดยนายโอม555 อันที่จริงอันดับนี้อ้างอิงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับเพราะแน่ใจว่าบางอันดับอาจมาจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะของสำนักพิมพ์แน่นอนแหละเธอว์ งานนี้ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน Diary of a Wimpy kid 3 ทยานขึ้นสู่อันดับ 1 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับวรรณกรรมเยาวชนที่ผมได้ซื้อมาลิ้มลองอีกเล่มคราวนี้คือ แมวน้อยอยากนิพพานที่อยู่ในอันดับที่ 8 นั้นแหละ ราคา 120 บาท แถมมีรูปภาพสวยงามในเล่มมากมายด้วย ไม่นานพ
อันดับวรรณกรรมเดือนต่างๆ
อันดับวรรณกรรมเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 54(ร้านนายอินทร์) (http://board.roigoo.com/roigoo-cafe/1765-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html)

รีวิววรรณกรรมเยาวชนติดอันดับจากหรอยกู
http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/514d1319899097-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.jpg
คณะแพนกวิ้นของคุป๊อปเปอร์ อ่านรีวีวิว (http://board.roigoo.com/comic-talk/1563-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html)


http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/670d1322930517-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-3-diary-wimpy-kid-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B23.jpg
ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน Diary of a Wimpy kid(ทุกเล่ม) อ่านรีวิว (http://board.roigoo.com/tags/diary-of-a-wimpy-kid.html)
วรรณกรรมน่าอ่านหมวดอื่นๆนวนิยายสืบสวนขึ้นหิ้ง "คำสารภาพ" โดย มินาโตะ คะนะเอะ (http://board.roigoo.com/comic-talk/1778-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)(สืบสวน)