View Full Version : หรอยกูเที่ยวเชียงใหม่ ลำดับ 4 เที่ยวไนท์บาซ่าเชียงใหม่เจ้า


ohmohm
11-12-2011, 21:45
ต้องขอเกริ่นย้อนรอยกันก่อนนะครับว่ากว่าจะรีวิวการท่องเที่ยวเชียงใหม่มาถึงลำดับที่ 4 นั้น ผมเที่ยวมาแล้ว 3 ที่
เรียงตามลำดับก็ดังนี้ครับ พระธาตุดอยสุเทพ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1754-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (http://board.roigoo.com/travel-trip/1766-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) แล้วก็สวนสัตว์เชียงใหม่ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1768-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-3-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81.html)ไปูหมีแพนด้าจ้า
วนเวียนมาถึงลำกับที่ 4 คราวนี้ไปจัดไนท์บาซ่าเชียงใหม่

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/740d1323614914-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8812.jpg

อันที่จริงก็รู้อยู่แล้วไนท์บาซ่าเชียงใหม่นั้นไม่เหมาะกับคนไทยครับ อันด้วยสาเหตุ 3 ข้อนี้ก็คือ

:kiss:

1.ไนท์บาซ่าเชียงใหม่เอาไว้หลอกขายฝรั่ง
2.ไนท์บาซ่าเชียงใหม่มีแต่ของแพงแพง
3.ของในไนท์บาซ่าเชียงใหม่ส่วนมากหาซื้อได้ในจตุจักรและสำเพ็งแต่ยังไงมาถึงเชียงใหม่แล้ว ยังไงก็ต้องแวะไนท์บาซ่าเชียงใหม่ครับ อันที่จริงโดนแฟนบังคับให้ไป
แฟนผมเธอพึ่งมาเชียงใหม่เป็นครั้งแรกยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไร555555


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=729&stc=1&d=1323614569 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)


http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/734d1323614770-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%886.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/735d1323614770-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%887.jpg


โคมไฟนำทางสว่างชีวิต
โคมไฟแบบนี้ในไนท์บาซ่าเชียงใหม่ขายเยอะเหมือนกันครับ ดูแล้วก็งามแต้แต้อยู่เหมือนกัน แต่คงไม่เหมาะกับบ้าน
ของผมเท่าไรแต่ฝรั่งคงชอบเพราะพกกลับบ้านง่าย(ละมั้ง)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=730&stc=1&d=1323614569 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=731&stc=1&d=1323614569 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=733&stc=1&d=1323614569 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)


http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/736d1323614770-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%888.jpg


เสื้อยืดธรรมดาขายเยอะมาก
เสื้อยืดของกลมก็เป็นของขายดีแล้วก็ขายเยอะในไนท์บาซ่าเชียงใหม่เช่นกัน ด้วยลายที่่เน้นออกแนวกวนตีน
และขายกันที่ดีไซต์เป็นหลักทำให้ฝรั่งตัดสินใจควักเงินซื้อง่ายๆครับ แถมราคาไม่แพงมาก แต่ยังไง
ไนท์บาซ่าเชียงใหม่ก็เอาไว้ขายฝรั่งอยู่ดี เพราะราคาแพงกว่าผมจะซื้อกลับบ้านง่ะจะเห็นได้ว่าขนาดเสื้อบอล
ที่นี่ยังมีขายเลยเป็นไงล่ะก๊าบ เอาไว้ให้ฝรั่งใส่ที่อังกฤษกันเลยเก๋าสาดดดดด


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=732&stc=1&d=1323614569 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)


แมลงแปลกๆของทำมือ
ไอแมลงทำมือพวกนี้เป็นของทำมือที่หายากเหมือนกัน เดินเดินดูมีอยู่ไม่กี่ร้านครับ น่าสนใจพอสมควร
แต่ถ้าซื้อแมลงนี้ไปฝากคนแถวบ้าน คงไม่มีใครรู้แน่ว่ามาจากไนท์บาซ่าเชียงใหม่


http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/739d1323614914-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8811.jpg
ที่แช่ตีนให้ปลามาตอดอันนี้ธรรมดาครับ แต่ราคาที่นี่ไม่ธรรมดาเห็นแล้วกรี๊ดเลยhttp://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/738d1323614770-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8810.jpg


อาคูเลเล่ย๊าฮู้
อาคูเลเล่สีสันสดใสอันนี้มีอยู่ร้านเดียวในไนท์บาซ่าเชียงใหม่แน่นอนครับหลังจากเดินวนไปวนมา
สีสันของอาคูเลเล่ดูแล้วชวนให้อยากเล่นมาก ทำไงได้ครับผมเล่นไม่เป็นแถมหน้าตาไม่ดีเล่นไม่ได้อีกอีด
ในใจอยากซื้อเอามาเก็บเอาไว้ประดับบ้านเหมือนกัน แต่พิจารณาจากของฝากที่ซื้อมาประดับบ้านแล้วเจ้งตลอด
กลายเป็นกากของบ้านไปหลายชิ้น งานนี้เลยตัดสินใจไม่ซื้อด้วยอารมณ์ชั่ววูบครับ

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/737d1323614770-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%889.jpg


น่าสนใจที่ 1
มันเป็นสมุดโน๊ตบุ๊คสมุดไดอารี่ธรรมดานี่แหละครับ แต่ชอบการออกแบบของเค้าที่ใช้โทนสีน้ำตาลให้ความรู้สึก
แบบว่าย้อนยุคไปซะทุกเล่ม สวยครับ และก็บอกถึงเชียงใหม่อีกด้วยเหมาะสำหรับการซื้อไปฝากเด็กๆอย่างยิ่ง
ราคาก็ไม่แพงมากครับ งานนี้ผมไม่รอช้าเหมามา 1000 เล่ม

บทสรุปทริปเที่ยวไนท์บาซ่าเชียงใหม่เจ้า
1.ถ้าไปครั้งแรกไปครั้งที่ 2 ต้องคิดหนัก
2.ไม่มีคนไทยไปเดินเพราะเค้ารู้กันทั้งนั้น
3.ถ้าแฟนของร้องว่าให้พาไปเดิน พาไปแต่อย่าเอากระเป๋าตังไป


ความหรอยทริปนี้
3/10
ไม่ไปอีกดีกว่า
เมื่อยขาปล่าวๆ

ohmohm
11-12-2011, 21:46
เพิ่มรูปครับ อย่าโกรธกัน

ohmohm
11-12-2011, 21:48
เพิ่มรูปอีกครับกับทรูปเที่ยวไนท์บาซ่าเชียงใหม่เจ้า

SosmandeR
11-12-2011, 22:13
ขอบคุณภาพดี ๆเอามาให้ชมกันครับ
เห็นแล้วอยากไปเลยครับ ไม่ได้ไปนานแล้ว ><

ZAK STUDIO2
12-12-2011, 22:34
55555+เห็นคะเเนนพอจะเดาออกเลยครับ