View Full Version : อัพงานช่วงนี้_อีสาวแขนเหล็ก


koko1358
13-12-2011, 00:27
หายไปนาน(หนีน้ำท่วม)จนกระทั่งหรอยกูเปลี่ยนบอร์ดหนีเลยทีเดียวเรา :hurt:

โอ้วแม่ยิ้ม!

แปะรูปดีก่า
+
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2928-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%811.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2928-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%811.html)

http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/iPod_01S.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/iPod_01B.jpg
+
อันนี้ใหม่สุดและชอบสุดด้วยล่ะ
+
มะมาดูรูปต่อมากัน
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2929-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%812.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2929-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%812.html)

http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/Fila_N_001-1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
+

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2930-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%813.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2930-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%813.html)


http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/N_001.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/N_001-2.jpg
+
มีอีกรูปยังไม่จบ
+

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2931-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%814.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81+13-12-11-picture2931-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%814.html)

http://i90.photobucket.com/albums/k250/hero1358/MiniMan01.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
+
อ๊ะพอก่อนเมื่อยแล้ววันนี้

juice159
13-12-2011, 22:31
โอ้ ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ดีครับ คมดี = m=//

M150
14-12-2011, 08:03
เห็นภาพของคุณน้องแล้ว ลายเส้นมีเอกลักษณ์จริงๆ เหมือนที่น้องจุ๋ย บอกเลย
ลองวาดเพิ่มเติมมาเป็นแบบเรื่องยาวดูนะครับ อยากอ่านมากทีเดียว อยากเห็น
ว่าถ้านำมาเขียนเป็นสตอรี่แล้วจะสนุกขนาดไหน กับ ภาพลักษณะนี้ สู้ๆ น้องรัก

คุณกิน
14-12-2011, 10:18
ลายเสั้นมีทังบาง ทังหนา ชอบมากเลยครับ