View Full Version : หรอยกูเที่ยวเชียงใหม่ ลำดับ 5 เที่ยวดอยอินทนนท์เจ้า (สูงสุดประเทศไทย)


ohmohm
15-12-2011, 14:49
http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/770d1323935438-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%888.jpg


ผมเที่ยวในเชียงใหม่มาแล้วจำนวน 4 แห่ง ซึ่งคงต้องกล่าวย้อนกลับไปตามระเบียบว่าผมกับแฟน
ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้าง ไม่ได้กะจะขี้โม้แต่แค่อยากให้คนอ่านกระทู้เยอะๆทุกคนคงเข้าใจนะครับ
คนตั้งใจทำมาให้อ่าน เรียงลำดับดังนี้เลย พระธาตุดอยสุเทพ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1754-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (http://board.roigoo.com/travel-trip/1766-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)สวนสัตว์เชียงใหม่ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1768-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-3-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81.html)
แล้วก็ไนท์บาซ่าเชียงใหม่ (http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/travel-trip/1773-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) จบสำหรับการท้าวความ

:kiss:


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=763&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=764&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=767&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)


วันนี้ผมมาเที่ยวดอยอินทนนท์กับแฟนคนเดิม ครั้งล่าสุดจำได้ว่าเคยมาเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ม
นายเอ็มเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะถ้าจำไม่ผิด เค้าคนนั้นคือพี่ชายแท้แท้ของผมครับ ผมตัดสินใจ
แบ่งกระทู้เกี่ยวกับดอยอินทนนท์เป็นส่วนส่วน เพื่อจะให้คนอ่านได้อ่านกันง่ายง่าย

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/769d1323935438-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%887.jpg


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=765&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=766&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)กว่าจะถึงจุดสูงสุดของประเทศไทย
ผมต้องขับรถออกจากเมืองเชียงใหม่ 80 กิโลเมตรเพื่อมาขึ้นดอยอินทนนท์ ขับแบบชีวชิวขำขำ
แถมตื่นสายอีกต่างหากกว่าจะถึงก็ 11 โมง แดดกำลงดีเลยทีเดียว แล้วก็เป็นธรรมเนียมครับ
ขึ่งถึงจุดสูงสุดในประเทศไทยที่ดอยอินทนนท์ต้องถ่ายรูปคู่ป้ายจุดสูงสุดมาลงเว็บ แต่ผมไม่ทำ
ใครจะทำไม5555555555


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=767&stc=1&d=1323935262 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.html)


ตรงนี้สำคัญอย่างไรอีกนอกจากสูงที่สุด
ดอยอินทนนท์ออกจากสูงที่สุดแล้ว ยังเป็นที่ฝั่งกระดูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่ชื่อเจ้าอินทนนท์
ส่วนชื่อเต็มๆนั้นบอกไปคงไม่มีใครจำได้ เค้าก็เลยตั้งดอยอินทนนท์ว่าดอยอินทนนท์นั้นแหละเจ้า
ผมไปเดินเล่นเล่นบนดอยอินทนนท์ตอน 11 โมง แล้วก็เหลือบไปดูอุณภูมิที่เค้าวัดอุณภูมิอยู่ที่
13 องศาไม่มีขาดไม่มีเกิน แต่ถ้าไปตอนนี้คงได้หนาวกว่านั้นแน่

ข้อควรรู้
1.จุดนี้บนดอยอินทนนท์ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนครับ
2.ไม่มีมุมไหนถ่ายรูปแล้วออกมาสวยได้เลย
3.มีร้านขายมาม่าคัพด้วย 25 บาทกินแล้วร้อนถึงตับดี
4.คนปกติใช้เวลากับจุดสูงสุดของประเทศประมาณ 10 นาที
5.ยังมีที่เที่ยวอื่นๆบนดอยอินทนนท์อีกเยอะ(จัดให้ในกระทู้ถัดไปนะ)คะแนนความหรอย
5/10
ตื่นเต้นเพราะสูงที่สุดในไทย
แต่ไม่เร้าใจในสถานที่

ohmohm
15-12-2011, 14:50
เพิ่มรูปนิสหนึ่ง

M150
15-12-2011, 21:26
การไปเที่ยวของคุณโอม มันช่างไร้ผู้คนยิ่งนัก คุณโอมก๊าบ ไปเชียงใหม่นี่มัน
ไม่มีคนขนาดนั้นเลยหรือครับ อยากเห็นรูปคนเยอะๆ บ้างก๊าบ มีให้ชมกันบ้าง
ไหมเอ่ย !!!

ohmohm
16-12-2011, 00:46
การไปเที่ยวของคุณโอม มันช่างไร้ผู้คนยิ่งนัก คุณโอมก๊าบ ไปเชียงใหม่นี่มัน
ไม่มีคนขนาดนั้นเลยหรือครับ อยากเห็นรูปคนเยอะๆ บ้างก๊าบ มีให้ชมกันบ้าง
ไหมเอ่ย !!!


มีเยอะครับ แต่พยายามไม่เอารูปที่ติดคนมาให้ชมกัน เพราะชาวเชียงใหม่หน้าตาน่ารัก
กลัวนายเอ็มจะไปแล้วไม่ยอมกลับมากรุงเทพครับ


:jing: