View Full Version : วิจารณ์หลังอ่านจบกับนิยายสืบสวน "คำสารภาพ" ของ มินาโตะ คะนะเอะ


ohmohm
18-12-2011, 11:04
อ่านจบไปเรียบร้อยแล้วครับนิยายสืบสวนของมินาโตะ คะนะเอะ เรื่องคำสารภาพจำนวนไม่มากไม่น้อย 255 หน้า
ขอบอกว่ามันเป็นนิยายที่เด็กอายุ 18+ ควรอ่านเท่านั้นครับ เพราะความโหดร้ายผ่าานคำธรรยายต่างๆนั้นมันเยอะทีเดียว
ถ้ามีผลงานของมินาโตะ คะนะเอะยังไงผมก็ยังติดตามอ่านแน่นอนครับ ประทับใจจนบอกไม่ถูก งานนี้ให้คะนนไป


10/10 จัดไป

http://board.roigoo.com/attachments/745d1323682740-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B04.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)

เรื่องย่อย่อจากนายโอม
มันเป็นเรื่องราวของครูม.1 คนหนึ่งที่มีลูกสาวเล็กๆวัยกำลังน่ารัก แต่เรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น
เมื่อลูกสาวแสนน่ารักของครูได้ตายไป โดยน้ำมือของนักเรียนที่ครูคนนั้นประจำชั้นอยู่ เรื่องราวการ
แก้แค้นจึงเกิดขึ้นโดยการใส่เชื้อ HIV ลงไปในนมที่ฆาตกรดื่ม เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับ
เพราะในเรื่องเล่าถึงผลกระทบจากการกระทำของแต่ละคนได้อย่างสุดมัน

การเดินเรื่องเป็นอย่างไร
- เป็นการพลัดกันเล่าทีละคนทีละคน
- ทำให้รู้แง่มุมความคิดที่แตกต่างกัน
- ไม่อาจจะคาดเดาพฤติกรรมจากการพูดของใครได้

ริวิวหนังสือนิยาย "คำสารภาพ"
(http://board.roigoo.com/comic-talk/1778-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)

ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง the confession trailer (คำสารภาพในนิยาย)
- ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสก้า สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศ 2554
Vnws8ZymxME


เกี่ยวกับนิยายคำสารภาพ
นวนิยายสืบสวนขึ้นหิ้ง "คำสารภาพ" โดย มินาโตะ คะนะเอะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1778-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)
วิจารณ์หลังอ่านจบกับนิยายสืบสวน "คำสารภาพ" ของ มินาโตะ คะนะเอะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1806-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)
++อัพเดทนิยายคำสารภาพ++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)