View Full Version : อยากแต่งงานกับสาวไทยคนนี้ อยากมีลูกกับสาวไทยคนนี้


KunMama
19-12-2011, 00:13
สาวไทยยังไงก็ที่ 1 ในโลกผมขอจองสาวไทยคนนี้นะครับ รูปนี้มาจากบล็อกของพี่ลายเซ็นในรูปนั้นแหละ
ดูแล้วทำให้ผมอยากซื้อกล้องถ่ายรูปดีดีแล้วเอากล้องไปถ่ายสาวสาวพวกนี้บ้างคงจะสุขใจน่าดูนะครับเนี้ย
แต่ตอนนี้ขอเวลาเก็บตังซื้อกล้องก่อน

:kiss:


http://board.roigoo.com/attachments/6859d1370414327-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)http://image.free.in.th/z/ic/vax1_.jpghttp://image.free.in.th/z/ir/tingtingprincessbride27.jpghttp://image.free.in.th/z/ic/r6h3_.jpg http://image.free.in.th/z/iu/e0y4_.jpg http://image.free.in.th/z/ic/er96_.jpg http://image.free.in.th/z/iw/dsc_5057.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)