View Full Version : หรอยกูเที่ยวเชียงใหม่ ลำดับ 5 เที่ยวดอยอินทนนท์เจ้า 2(เส้นทาศึกษาธรรมชาติอ่างกา)


ohmohm
19-12-2011, 14:42
บนดอยอินทนนท์นี้มีที่เที่ยวเยอะนะครับ บอกตามตรงว่าผมไปได้ไม่หมดหรอก พวกเส้นทางศึกษาธรรมขาติ
จุดชมวิวอะไรแบบนี้ก็เยอะ คราวมนี้ขึ้นมาจุดสูงสุดของประเทศแล้วอย่างดอยอินทนนท์ แถวๆนั้นก็มี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาให้นักเที่ยวอย่างเราเราได้เดินชมแบบขำขำ ผมว่าตรงนี้แหละครับที่มัน
จะเป็นจุดไคลแม๊กของแถวจุดสูงสุดของประเทศดอยอินทนนท์ที่จะให้เราได้เดินตากอากาศเย็นๆได้

สำหรับคนที่ไม่ได้อ่านเที่ยวเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ของผมก็แวะเวียนกลับไปอ่านแบบไม่เสียเงินได้ที่่นี่้เลยครับ
เรียงตามลำดับมาให้เลย พระธาตุดอยสุเทพ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1754-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี (http://board.roigoo.com/travel-trip/1766-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)สวนสัตว์เชียงใหม่ (http://board.roigoo.com/travel-trip/1768-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-3-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-5-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81.html)
ไนท์บาซ่าเชียงใหม่ (http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/travel-trip/1773-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html) แล้วก็ที่นี่ดอยอินทนนท์เฟส1 (http://board.roigoo.com/travel-trip/1794-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html) โดยช่วงที่ผมๆไปเที่ยวดอยอินทนนท์นั้น
ไม่ได้หนาวมากจนเยี่ยวแข็งนะครับ เดินกันได้แบบชิวชิวขำขำ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=788&stc=1&d=1324280252 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
ทางเดินลง สวยงามเหมือนกับเดินลงไปในหลุมอะไรซักอย่างหนึ่ง


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=789&stc=1&d=1324280252 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา มีให้ดูกันว่าเราจะเจออันกันบ้างคนรักธรรมชาติน่าจะชอบ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=790&stc=1&d=1324280252 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
เส้นทางดีไซต์แบบนี้ เป้นทางเดินที่ยกเหนือระดับพื้นครับ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=791&stc=1&d=1324280252 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
ป้ายบอกว่าคืออะไร แต่ส่วนมากหาไม่เจอว่าอะไรคืออะไรเพราะไม่มีรูปให้เทียบ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=792&stc=1&d=1324280252 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
มีลานกว้างด้วย บนที่สูงหาพื้นเรียบๆแบบนี้ไว้เล่นบอลยากนัก


รูปบรรยากาศเพิ่มเติม
http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/793d1324281192-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%887.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/794d1324281192-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%888.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/795d1324281192-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%889.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/796d1324281192-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8810.jpg


เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ของดอยอินทนนท์นั้นแตกต่างจากที่อื่น 2 ข้อก็คือ
- มันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สูงที่สุดในประเทศ
- เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อากาศหนาว

การจัดนั้นสวยงามสมแล้วที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พอจะเดินเที่ยวได้ แต่ในใจผมแล้วจุดสูงสุด
ในแระเทศไทยแบบนี้น่าจะมีอะไรที่เร้าใจมากกว่านี้ พืชพรรณที่นี่ถือว่าเป็นส่วนหาชมได้ยากครับ
ยิ่งผมอยู่กรุงเทพมานานจนเคยตัว ต้นไม่รู้จักอยู่ไม่กี่ต้นพอมาที่นี่เห็นต้นไม้แปลกๆหลงคิดว่า
ตัวเองเป็นพระเอกหนังเรื่อง Avatar ซะงั้น เพราะเรื่อง Avatar มีต้นไม้สวยๆเยอะ


เดินไปเรื่อยๆความหนาวเริ่มเข้ามาครอบงำตัวผมแล้ว ตอนนั้นผมให้เสื้อหนาวแฟนไป แฟนใส่เสื้อกันหนาว
2 ตัว ส่วนผมนั้นเดินกันกาก ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียคาวมร้อนในตัวแล้ว ก็เลยขอเสื้อกันหนาวคืน
อุณภูมิที่นี่ก็ไม่มากมายนักแค่ 13 องศาชิวชิว การเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานี้ใช้เวลาประมาณ
20 นาทีครับ สำหรับตัวผมที่เดินไม่ค่อยเร็วแล้วก็ไม่ค่อยรีบ

Tip
1.เดินเสร็จแวะกินมาม่าคัพ 25 บาท
2.นำอาหารขึ้นไปกินที่ลานของเค้าได้(น่าอร่อย)

ohmohm
19-12-2011, 14:53
เพิ่มรูปนิดหนึ่งครับ