View Full Version : แง่มุมจากนิยายเรื่อง "คำสารภาพ" ของมินาโตะ คะนะเอะ โดยแม่นายเอ็มนายโอม


Dteacher
20-12-2011, 21:47
http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/747d1323682740-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B02.jpg
*แม่นายโอมพิมพ์นายโอมโพส
*เนื้อหามีการเปิดเผยเรื่องราวในนิยาย

....อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็สงสารและเห็นใจเด็ก ๆ ตัวละครในเรื่องทั้ง 2คน ที่เป็นฆาตกรทั้ง 2 ชื่อจำยากมาก
คนหนึ่งเหตุเพราะโหยหาความรัก คิดว่าหากตนเองจะเจอแม่ได้จะต้องก่อเหตุร้ายให้แม่กลับมาพบเพราะแม่เคยให้สัญญา
ไว้ว่าต้องการให้แก้ปัญหาเมื่อไหร่แม่จะมาพบลูกทันทีดูแล้วก็เป็นแม่ที่แปลกมากเพราะคนเป็นแม่คงทนไม่ได้ที่จะไม่รับรู้
ความเป็นไปของลูกรอให้มีปัญหาก็ถือว่าเป็นแม่ที่แย่มาก ส่วนอีกคนเพราะความรู้สึกและความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของลูก

....แม่คิดซะเองหมดว่าลูกตนเองดีคนอื่นไม่ดี เมื่อลูกทำผิดแทนที่จะอยู่เคียงข้างช่วยเป็นกำลังใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูก
มิใช่คิดว่านี่คือความผิดของลูกที่เป็นอย่างนี้ตนเองสอน อบรมดีแล้ว มิใช่หรอก นี่แหละความผิดของแม่ชัด ๆ ส่วนพ่อดูแล้ว
ยิ่งแย่ไม่มีบทบาทสร้างชีวิตลูกเลย คนหนึ่งมีครอบครัวใหม่แล้วปล่อยลูกชายขาดแม่ให้ว้าเหว่เดี่ยวน่าสงสารมาก อีกคน
ไม่รู้เลยหรือไม่สนใจก็ไม่รู้ว่าลูกไม่ไปโรงเรียน ไม่อาบนำ พฤติกรรมแปลก ๆ นิ่ง สงบได้เยี่ยมมาก เรื่่องนี้คนที่จะเป็น
แม่คนพ่อคนอ่านก็จะดีมากก่อนการตัดสินใจว่าพร้อมหรือยังที่จะสร้างชีวิตใหม่ และคนที่แย่อีกคนก็คือครูที่ไม่ควรทำ
แบบนี้ครูอ่านแล้วจะได้เป็นคุณครูที่ดี


:kiss:


ริวิวนิยาย "คำสารภาพ" โดยนายโอม (http://board.roigoo.com/comic-talk/1778-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)

http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/744d1323682740-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B05.jpg
เกี่ยวกับนิยายคำสารภาพ
นวนิยายสืบสวนขึ้นหิ้ง "คำสารภาพ" โดย มินาโตะ คะนะเอะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1778-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)
วิจารณ์หลังอ่านจบกับนิยายสืบสวน "คำสารภาพ" ของ มินาโตะ คะนะเอะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1806-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)
++อัพเดทนิยายคำสารภาพ++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0.html)

http://board.roigoo.com/attachments/comic-talk/746d1323682740-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B03.jpg

ohmohm
20-12-2011, 21:51
แม่ผมสุดยอดไปเลยครับ แง่มุมสุดยอดแบบผู้ใหญ่
ถึงแม้จะอ่านแล้ววิชาการสุดสุดเป็นกำลังใจให้ครับ
กับกระทู้แรกของแม่ ที่ผมบังคับให้เขียน55555

chaskinny
22-12-2011, 02:57
ผมชอบนะครับ คนที่อ่านหนังสือแล้วเอาความคิดที่ต่อยอดได้หลังจากนั้น มาบอกกล่าวกัน ^^