View Full Version : ร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่ โด่งดังในเชียงใหม่เด็กมช.ช๊อบชอบถูกใจ


ohmohm
21-12-2011, 00:04
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=834&stc=1&d=1324399839 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=835&stc=1&d=1324399839 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)
ขาเบเกอร์รี่อย่างแฟนผมเธอไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับเรื่องกินเบเกอร์รี่ งานนี้มีพี่คนหนึ่ง
ที่ทำงานอยู่โรงบาลเดียวกันแนะนำร้านนี้มา นั้นก็คือร้านผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ โดยผึ้งน้อยเบเกอรี่
http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/839d1324400782-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A-%E0%B8%8A%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%886.jpg
นั้นมีหลายสาขาครับไม่ใด้มีอยู่สาขาเดียว โดยช่วงที่ผมไปเชียงใหม่ผมได้ไปเยือนผึ้งน้อยเบเกอรี่
สาขาหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาครับ ร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่ส่วนมากเป็นของที่เจ้าของผลิตเองครับ

ไม่ค่อยเอาเบเกอร์รี่จากที่อื่นมาวาง ซึ่งถือว่าแนวพอสมควร โดยร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่มี
โลโก้แปะอยู่ที่สินค้าด้วย ทำให้ดูแล้วเหมาะแก่การเอาไปเป็นของฝากจากเชียงใหม่
อย่างยิ่ง

ดูแล้วเหมือนกับผมชื่อชมร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่มาก แต่อันที่จริงแล้วไม่นะครับ
เรื่องรสชาติผมว่ายังธรรมดามากแต่ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคา ที่ผมชอบร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่
ก็เพราะแพ็กเกตของร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่ต่างหากที่ดูแล้วน่าลองโคตรๆ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=836&stc=1&d=1324399839 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=837&stc=1&d=1324399839 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=838&stc=1&d=1324399839 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

ทำไมถึงเลือกร้านผึ้งน้อยเบเกอร์รี่สาขาหลังมช.
1.สาวสวยเยอะ
2.มีของอื่นให้กินด้วย
3.ที่จอดรถสะดวก
4.เจอพอดี(ฮา)

http://board.roigoo.com/attachments/839d1324400782-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%886.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)
http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/842d1324400782-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A-%E0%B8%8A%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%889.jpg
http://board.roigoo.com/attachments/840d1324400782-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%887.jpg
http://board.roigoo.com/attachments/travel-trip/843d1324400782-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A-%E0%B8%8A%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8810.jpg
http://board.roigoo.com/attachments/841d1324400782-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%888.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

http://board.roigoo.com/attachments/842d1324400782-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%889.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

http://board.roigoo.com/attachments/843d1324400782-%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8810.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.html)

อยากไปร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่สาขาไหนเลือกเอาเองตามนี้ครับ
ผึ้งน้อย ศูนย์การค้าแอร์พร์ตพลาซ่า
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย โลตัส สาขากาดคำเที่ยง
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย คาร์ฟูร์
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย บิ๊กซี เชียงใหม่
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย แจ่มฟ้าพลาซ่า ลำพูน
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย บิ๊กซี เชียงราย
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า เฟส 1
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย บิ๊กซี ลำปาง
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย บิ๊กซี แพร่
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย บิ๊กซี ลำพูน
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย ขายส่ง ลำพูน
http://www.phungnoibakery.com/images/arrows.jpgผึ้งน้อย สาขา พิษณุโลก


เว็บไซต์ของร้านผึ้งน้อยเบเกอร์รี่เจ้า
ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เชียงใหม่ |phungnoi bakery chiang mai | หลากหลายความอร่อยที่คุณเลือกได้ (http://www.phungnoibakery.com/)

ohmohm
21-12-2011, 00:06
เพิ่มรูปหน่อยครับเธอว์ จะโดนแบนมั้ยเนี้ย

M150
21-12-2011, 08:51
คุณโอมนี่ เรืองการเที่ยวแบบลุยๆ อาจจะเป็นรองใคร แต่เรื่องการไปเที่ยว
แบบแนวทริปกินนี่ต้องยกให้จริงๆ ครับ ไปเที่ยวเชียงใหม่ทีนี่ เรียกได้ว่า
แม่มกินแหลก สาเหรกขาดจริงๆ เรื่องการกินต้องยกให้กับคุณโอมเลยทีเดียว

chaskinny
22-12-2011, 02:53
ผมอยู่ อำเภอ สันกำแพงครับ ที่สันกำแพงก็มีผึ้งน้อยสาขานึงครับ^^

ohmohm
22-12-2011, 10:35
ผมอยู่ อำเภอ สันกำแพงครับ ที่สันกำแพงก็มีผึ้งน้อยสาขานึงครับ^^

ซื้อคุ๊กก้ามาแจกชาวหรอยซัก 10 กล่องสิครับหนุ่มเจียงใหม่