View Full Version : เจฟฟ์ คินนีย์ จุดเริ่มต้นของไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านเล่ม 1(Diary of a wimpy kid)


ohmohm
21-12-2011, 21:14
http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=845&stc=1&d=1324476751 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

ตอนนั้นผมริวิวไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน(Diary of a wimpy kid)ข้ามไป 1 เล่มนั้นก็คือไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน เล่ม 1
ทั้งนี้เพราะตอนนี้แฟนของผมขโมยหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนั้นเอง โดยไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน เล่ม 1 นั้นเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผมซื้อวรรณกรรมเยาวชน
เล่มนี้อย่างต่อเนื่องเลยมีเดียว ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านเล่มนี้ทำให้ผมรู้อะไรหลายอย่าง

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=846&stc=1&d=1324476751 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=847&stc=1&d=1324476751 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

รู้อะไรบ้างหล่ะนายโอม
1.รู้เลยว่าตอนผมเป็นเด็กผมกากมาก
2.ชีวิตวัยเด็กเครียดกับเรื่องไร้สาระสาด
3.บันทึกเรื่องวัยเด็กไว้บ้างท่าจะดี


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=848&stc=1&d=1324476751 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน ช่วยกระตุ้นต่อมความอยากอ่านวรรณกรรมเด็กของผมเป็นอย่างยิ่ง เรื่องราวของไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านอ่านง่าย
แล้วก็อ่านจบเร็วดี อ่านแล้วช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้ชีวิตธรรมดาของเราเป็นอย่างยิ่งเลยครับ พลังความเป็นเด็กเป้นพลังที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
(อย่างแรง) เกร็กในไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านถึงจะดูกากแต่ก็กากอย่างมีสาระ ลอรี่ในไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เค้านี้แหละ
ไอหนุ่มขาชืวของแท้

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=849&stc=1&d=1324476751 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

และหนังสือเล่มนี้เองครับ ทำให้ก่อกำเนิด Diary of Yik Winning พูดง่ายๆว่าดึงเค้าโครงเค้ามาทั้งดุ้น เพระาความบ้า
ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านนั้นแหละเธอว์ รักนะเจฟฟ์ คินนีย์ (ผู้วาดไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน)

ความน่าอ่าน
5/5
อ่านเถอะขอร้อง

เกี่ยวกับไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน
เจฟฟ์ คินนีย์ จุดเริ่มต้นของไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านเล่ม 1(Diary of a wimpy kid) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1830-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-1-diary-wimpy-kid.html)
สอยมาแล้วหนังสือไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่านเล่ม 3 (Diary of a Wimpy kid) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1738-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-3-diary-wimpy-kid.html)
หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน Diary of a wimpy kid พื้นๆแต่เทพๆ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1536-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-diary-wimpy-kid-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%86.html)
[Jumbopop.com]Diary of a Wimpy Kid วิจารณ์ 5 มุขฮาเทพของภาพยนตร์เรื่องนี้ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/1197-[jumbopop-com]diary-wimpy-kid-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-5-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html)
++อัพเดทไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

chaskinny
22-12-2011, 02:50
ชอบBG ของกระดาษอะ มีเส้นบรรทัดด้วย^^