View Full Version : การ์ตูนตอนนี้เหมาะสำหรับ 18 ปีขึ้นไป อิอิ ตอน เรื่องวุ่นๆของผมกับหมา


poohba
29-12-2011, 05:20
วันนี้ตูน ออกเรท แต่สนุกดี นานๆ ครั้งจะเจอเรื่องฮา ของคนกับ หมา ซะหน่อย เลยเอามาฝากเพื่อนๆ หากเพื่อนๆ เลี้ยงสุนัข คงจะรู้นิสัยของพวกมัน ที่บางตัวหรือแทบทุุกตัว ชอบตะกุยขึ้นตัวของเรา ไม่ว่าเวลาเราจะให้อาหาร หรือกลับมาจากการทำงาน หรือเรียน แต่อะไรจะโชคร้ายขนาดในตูนนี้ เค้าเคยเจอแบบเกือบๆ ดีนะที่จับไว้ทัน ไม่งั้นกางเกงคงหลุดแน่ๆ หมาดึงกางเกง ดีนะที่มันแค่ดึงอย่างเดียว อิอิ ใครเห็นก้นคงเป็นตากุ้งยิง ฟิ้วๆ เลยล่ะ

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/917d1325110717-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-18-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-1.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/918d1325110724-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-18-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-2.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/919d1325110729-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-18-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-3.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/920d1325110737-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-18-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-4.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/921d1325110745-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-18-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2-5.jpg