View Full Version : เกมส์ Onslaught2.2 -- พิฆาตญาณ ก่อนถึง Area 51 --


ohmohm
17-08-2011, 00:42
เกมส์ Onslaught2.2 -- พิฆาตญาณ ก่อนถึง Area 51 --

เกมส์นี้ไม่มีไรมาก ตั้งป้อมปืนใหญ่แล้วยิงญาณก่อนถึง Area 51
คำแนะนำ ไม่ควรตั้งป้อมมาก เครื่องจะอืด เน้นการ UP ป้อมปืนจะดีกว่า
ปล. เท่าที่ดูเกมส์นี้ไม่มีวันจบ
ความมันส์ของเกมส์ Onslaught2.2 8.00/10.00

http://games.mochiads.com/c/g/onslaught/Onslaught2.swf
การ์ตูนหรอยกู รุ่งอรุณแห่งความฮา (http://www.roigoo.com/comic.php)