View Full Version : งานเปิดตัวเกมส์เมืองจีนต้องเปิดตัวด้วยสาวจีนเท่านั้นครับ


KunMama
04-01-2012, 22:18
สาวจีนเป็นกระแสหลักของบอร์ด Girl Gallery ของเราครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางออกไปตามหาสาวจีน
ให้ท่านผู้ชายได้สัมผัสสาวจีนในยามที่อยู่ในงานเปิดตัวเกมส์ของเขา งานเปิดตัวเกมส์ของประเทศจีน
ด้วยสาวจีนน่ารักๆจะเป็นเช่นไรเชิญชมทางนี้ครับ .............

:kiss:


http://board.roigoo.com/attachments/6859d1370414327-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)


http://picpost.mthai.com/pic/19478/290050.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290051.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290052.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290053.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290054.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290055.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290056.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290057.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290058.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290059.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290060.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290061.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290062.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290063.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290064.jpg

http://picpost.mthai.com/pic/19478/290065.jpg

M150
04-01-2012, 22:36
รูปแบบนี้ ในอนาคตผมต้องถ่ายให้ได้แน่นอน !!!