View Full Version : 4 เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรีฟรีที่หรอยกูแนะนำให้อ่าน


ohmohm
06-01-2012, 13:31
เมื่อวานกระผมออกตระเวณหาเว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรีฟรีมาทั่วโลกครับ แล้วก็พบว่าฝรั่งนั้นมีแนวคิดในการทำเว็บต่างจากบ้านเราพอสมควร 1.คือเว็บของฝรั่งเทพไม่เน้นกราฟฟิกใดใดทั้งสิ้นเลย 2.การ์ตูนของพวกเค้าวาดอย่างตั้งใจกว่า แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ การ์ตูนจากทางบ้านส่วนมากยังเป็นแนวชีวิตเหมือนกันครับ แต่ต่างกันคือที่ฝรั่งเค้ามีกลุ่มคนอ่านที่มีอายุมากกว่าเรา เลยมีการ์ตูนแบบคนแก่ให้อ่านกันตรึม ลองเยี่ยมชมเว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรี 4 เว็บที่ผมหามาให้ลิ้นลองดูครับ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1024-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1024-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html)


http://cdn.svcs.c2.uclick.com/c2/5118458012ff012f2fc600163e41dd5b (http://board.roigoo.com/web-directory/1952-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-gocomics.html)
เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรีสไตร์วัยรุ่นถูกใจเด็กๆถูกกาย กับ GoComics (http://board.roigoo.com/web-directory/1952-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-gocomics.html)
การ์ตูนสีสันสดใสสไตร์วัยรุ่นอ่านแล้วเข้าใจง่ายครับเว็บนี้ เพราะเด็กๆวาดhttp://pianetadb.altervista.org/images/immagini-dragon-ball-z/immagini-dragon-ball-z-large/immagini-dragon-ball-z-021.jpg
แฟนดราก้อนบอล แซดมาทางนี้ เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรีเรื่องนี้ทางนี้เลย (http://board.roigoo.com/web-directory/1954-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html)
การ์ตูนเถื่อนขโมยเค้าอ่านกัน เว็บสำหรับโจรเท่านั้นที่เข้าไปอ่านhttp://2.bp.blogspot.com/_hvWLAdUGkrY/TL79GoB8IgI/AAAAAAAAA-M/-Kd3eg4JlKg/s640/October+20th+Flanagan+2010.jpg
(http://board.roigoo.com/web-directory/1951-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-funny.html)
อ่านการ์ตูนฝรั่งสีสันบาดใจ กับเว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรี The Funny (http://board.roigoo.com/web-directory/1951-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-funny.html)
การ์ตูนเน้นแนวคิดปรัชญาสไตร์ฝรั่งครับผม
http://media.chick.com/tractimages24801/1066/1066_20.gif
เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรี จากประเทศสเปน สำหรับผู้ใหญ่ 18+ (http://board.roigoo.com/web-directory/1950-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-18-a.html)
การ์ตูนขาวดำแบบยาวยาวแต่ละตอนคำพูดตรึม แต่ได้ใจด้านแนวคิดเช่นกัน