View Full Version : กบตอนสามจัดไปเลยย


หยู้อี่
08-01-2012, 15:07
ถ้ายังไม่ได้อ่านตอน1กับ2 ลิงค์อยู่นี่นะครับ

ตอน1http://board.roigoo.com/show-comic/1965-ฝากการ์ตูน-กบ-ที่ไม่ยอมอยู่ในกะลา.html


ตอน2http://board.roigoo.com/show-comic/1972-กบไม่ยอมอยู่ในกะลา-ต่อตอนที่สองกันเลย.html

ถ้าอ่านครบ2ตอนแล้วต่อกันเลยยย

โฮสหรอยกู

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2558-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2558-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2559-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2559-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A2.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2560-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2560-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A3.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2561-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2561-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A4.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2562-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9+8-1-12-picture2562-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A5.html)

โฮสอื่น
http://image.free.in.th/z/is/383695_292575337432075_290727530950189_994179_223093143_n1].jpg

http://image.free.in.th/z/ia/383695_292575340765408_290727530950189_994180_1366026707_n1].jpg

http://image.free.in.th/z/io/383695_292575344098741_290727530950189_994181_1788571754_n1].jpg

http://image.free.in.th/z/io/383695_292575347432074_290727530950189_994182_1981587995_n1].jpg

http://image.free.in.th/z/ic/302950_292925064063769_290727530950189_995284_267869206_n1].jpg[/IMG]

[IMG]http://sv1.picza.net/uppic/pic/2012_01_08/Ivv/vPlTIvvxTF.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

^^ขอบคุณที่ติดตามนะครับ หากโปรโมตได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 555

M150
08-01-2012, 15:48
ยังไม่ยอมจบอีกนั่น สุดยอด วาดกบงามแต้ๆ

ohmohm
08-01-2012, 22:16
การ์ตูนบทบรรยายเยอะไปนิดครับ อาจทำให้ความต่อเนื่องของเรื่องเสียไปได้เหมือนกัน
แต่โดยรวมแล้วก็ยังสนุกครับ ตั้งแต่ 1-3 ว่าแต่มีกบตัวอื่นอีกบ้างมั้ยครับเนี้ยเหอะๆ

http://board.roigoo.com/attachments/show-comic/1047d1326035581-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88.jpg

หยู้อี่
08-01-2012, 22:46
ขอบคุณมากคับ แหะๆ^^

ohmohm
08-01-2012, 23:02
แนะนำอะไรเล็กน้อยครับคุณยู้อี่
ก่อนโพสการ์ตูนกบตอนต่อไปน่าจะบรรยายว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นมายังไงนะครับ
แล้วก็มีตอนก่อนหน้านี้ให้อ่านด้วยจะดีมากครับ เพราะสมาชิกบางคนอาจเข้ามา
อ่านที่ตอนที่ 3 เลย โดยหาตอนที่ 1 2 ไม่เจอ แปะลิงค์ตอนก่อนหน้าไว้ด้วย
จะดีกับผู้อ่านมากมายเลยก๊าบบบบ

chaskinny
09-01-2012, 12:39
ชอบฉากอ๊ะ บรรยากาศชวนนึกถึงหนังเรื่อง GLADIATOR ดี

หยู้อี่
09-01-2012, 21:12
แก้เรียบร้อยละครับ ขอบคุณมากคับ ตอนต่อไปขอดูฟีดแบคก่อนนะครับ อาจจะลองมาเล่นการ์ตูนฮาสั้นๆ มากขึ้น

Gobbs
30-11-2012, 10:47
หนุกสาด..รออ่านค้าฟ