View Full Version : การ์ตูน หน้าแตก แต่เค้าไม่รู้จริงๆ นิ ตอน ถุงยาง


poohba
20-01-2012, 06:27
วันนี้ ชื่อตอนออกจะเรท ใช่ไหมละ แต่ว่าถ้าอ่านแล้วจะรู้เลยว่า ไม่มีอะไรในกอไผ่ แหม คนไปเที่ยวประเทศลาว ถ้าเราไม่รู้ภาษาเขา ก็ งง เป็นไก่ตาแตกอะสิ ดูอย่างในตูนนี้สิ คำว่า ถุงยางบ้านเรา กะ บ้านเขา มันมีความหมายต่างกัน ถ้าไปบ้านเขา เจอถามแบบในตูน คงเคืองพิลึก วันนี้นอกจากเราจะเอาตูนมานำเสนอแล้ว เรายังมีคำภาษาลาวมาฝากอีกด้วย

ถุงพลาสติก ภาษาลาวเรียกว่า " ถุงยาง "


หลอด ภาษาลาวเรียกว่า " ท่อดูด "


กระดาษทิชชู ภาษาลาวเรียกว่า " เจี้ยอนามัย "


ผ้าเช็ดหน้า ภาษาลาวเรียกว่า " ผ้าอนามัย "


น้ำเปล่า ภาษาลาวเรียกว่า " น้ำบอลิสุด "


ไดโนเสาร์ ภาษาลาวเรียกว่า " กะปอมหลวง "


ร้านขายของ ภาษาลาวเรียกว่า " ร้านขายปะเวณี "


ถุงยาง ภาษาลาวเรียกว่า " เสื้อกันฝนตัวน้อย "

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1179d1327015696-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-1.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1180d1327015700-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-2.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1181d1327015708-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-3.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1182d1327015715-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-4.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1183d1327015721-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-5.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/1184d1327015728-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-6.jpg