View Full Version : อ่านจบแล้วหนังสือนิยาย "ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก" ของ Keigo Higashino


ohmohm
29-01-2012, 10:41
http://board.roigoo.com/attachments/1006d1325746538-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%812.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)
(สปอยแท้แท้)
อ่านจบแล้วครับนิยายเรื่องนี้ ด้วยความหน้า 484 หน้าทำให้กว่าผมกว่าจะอ่านนิยาย
เรื่องฆาตกรรมคืนฝนดาวตกของ Keigo Higashino ถือว่าใช้เวลานานทีเดียว เรื่อง
ราวส่วนมากถือว่ามีความสนุกอยู่ในระดับกลางตลอดทั้งเรื่องครับ โดยเนื้อเรื่องส่วนมาก
นั้นมีตามนี้ครับ

เรื่องความรัก 10%
เรื่องอาหาร 40%
เรื่องฆาตกรรม 20%
เรื่องหาตัวคนร้าย 30%

อย่างที่เห็นแหละครับเรื่องนี้เน้นหนักไปที่อาหาร ทำให้รู้เลยว่าชาวญี่ปุ่นเค้าละเมียด
เรื่องอาหารกว่าบ้านเราในระดับหนึ่งเลย แต่ถ้าเทียบก็เป็นชาติที่บ้าอาหารระดับโลก
เหมือนบ้านเรานั้นแหละ
(หัวข้อรีวิวตอนเริ่มอ่านช่วงแรก)
(http://board.roigoo.com/comic-book-talk/1946-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-keigo-higashino.html)


คะแนนความหรอยของ
ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก
Keigo Higashino
6.5/10

เกี่ยวกับหนังสือฆาตกรรมคืนฝนดาวตก
รีวิวหนังสือนิยาย "ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก" เฟี้ยวได้ใจคนจาก Keigo Higashino (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/1946-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-keigo-higashino.html)
อ่านจบแล้วหนังสือนิยาย "ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก" ของ Keigo Higashino (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/2134-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-keigo-higashino.html)
++อัพเดทหนังสือฆาตกรรมคืนฝนดาวตก++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81.html)