View Full Version : บรรยากาศหน้าเซนทรัลเวิร์ลในงานฉลองวันปีใหม่ 2555


ohmohm
30-01-2012, 11:02
อย่าเดิมครับผมลิมลงภาพที่ไปเที่ยวมาตอนปีใหม่ที่ไปเที่ยวเซ็นทรัลเวิร์ล5555(ในภาพของหน้าโรงแรมอมารี) วันนี้ก็วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อันที่จริงแล้วบรรยากาศหน้าโรงแรมอัมรีจัดได้เหนือกว่าหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์ลมากเลยครับผม ลองชมภาพกันดูครับละอายต่อบาปมากลืมเอาลงมา เห้อ!!!!!กลายเป็นภาพตกยุคซะงั้นเธอว์

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1321&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1322&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1323&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1324&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1325&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1326&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1327&stc=1&d=1327895995 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-2555.html)