View Full Version : บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เงินขึ้นแล้วหรือยังต้องถาม กพ.


ohmohm
30-01-2012, 22:22
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1346&stc=1&d=1327936912 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

ข่าวดีจาก กพ.ก็คือบัญชีเงินเดือน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)ข้าราชการพลเรือน ที่บอกว่าจะมีการให้เบี้ยเลือกเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 บาททุกคนตอนนี้คงต้องเลื่อนออกไปแล้ว เพราะมัประกาศออกมาจาก กพ.เองแล้วครับว่า เลื่อนจริงจริงนะเธอว์ ทำให้บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนยังต้องใช้ระบบเดิมนั้นแหละ วันนี้เลยเอาเว็บของกพ.หรือสำนักงาน กพ. มารีวิวครับเผื่อใครจะสอบถามเรื่องบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนว่าตกลงมันมีอะไรแน่นอนบ้างไหม

สอบถามเรื่องบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกับสำนักงาน กพ. ที่นี่
OCSC : : Office of The Civil Service Commission (http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp):kiss: