View Full Version : รูปใหม่ยังไม่มี เอารูปที่เคยวาดไว้มาลงก่อนแล้วกันนะ


SaltMango
02-02-2012, 01:00
สวัสดีค่ะ ชื่อนุ๊กค่ะ :sleep:
มาทักทายไว้เมื่อก่อนโน้น ตั้งกะมีบอร์ดใหม่ ก็ยังไม่ได้มาโพสท์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้ง
รูปก็ไม่ค่อยได้วาดใหม่ (ไม่ได้วาดเลย) เครื่องสแกนก็ไม่มี กล้องถ่ายรูปก็ยกให้คนอื่นไปแล้ว taplet ก็เจ๊ง
.. ชีวิตไม่มีอะไรเหลือจะเอามาเข้าคอมได้ล่ะ :jing: :jing:

ไม่มีรูปใหม่ๆ ก็เอารูปที่ยังไม่เคยลงบอร์ดนี้ มาลงรวมมิตรให้ได้ดูแล้วกันนะ จุ๊บุ๊ๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3054-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%941.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3054-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%941.html)


http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/kuroneko.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3055-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%942.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3055-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%942.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/kanda02.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3056-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%943.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3056-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%943.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/IMG_4614.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3057-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%944.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3057-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%944.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/IMG_6319.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3058-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%945.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3058-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%945.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/IMG_4612.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3059-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%946.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3059-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%946.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/IMG_4614.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3060-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%947.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3060-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%947.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/IMG_4544-4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

ส่วนรูปนี้ ชอบมากที่สุดเลย

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3061-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%948.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94+2-2-12-picture3061-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%948.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/artwork/wannakillyou.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

.....
ไว้ได้รูปใหม่ จะเอามาลงให้ได้ดูกันนะจ๊ะ จะกลับมาวาดรูปใหม่อีกครั้งแล้ว :hurt:

SaltMango
02-02-2012, 01:05
พึ่งเห็นว่ามีรูปหนึ่งลงซ้ำสองรอบ ...
ช่างมัน ขี้เกียจแก้
เหอๆ

chaskinny
02-02-2012, 02:10
วาดสวยดีนะครับ ตัดเส้น เนี๊ยบดี เอามาลงเรื่อยๆนะครับ

JigSaW
02-02-2012, 02:19
วาดรูปผู้หญิงได้สวยมากมากเลยค่ะ สวย และก็น่ารักทุกคนชอบค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าเว็บหรอยกูยังมีคนวาดผู้ญได้น่ารักขนาดนี้อยู่ด้วยค่ะ

ohmohm
02-02-2012, 02:25
นายเช็ดขี้ไม่รู้ซะแล้วว่าพี่มะม่วงเค้าคือใคร เค้าคือสตรีในตำนานของหรอยกูครับ ด้านการวาดรูปการ์ตูนผู้หญิงน่ารักสดใส เป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งของพวกเราที่พวกเราไม่มีนั้นแหละเหอะๆ ลองชมผลงานเก่าๆได้ที่นี่เลยเธว์

ห้องรวมผลงานกาแล็กซี่เก่าของเรา
++ห้องรวมผลงาน SaltMango++ Update, 9 Aug 2011 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=8745.0)


รูปของพี่มะม่วงเค้าจะให้ชมเล็กเล็กน้อยๆจากบอร์ดเก่า
http://i131.photobucket.com/albums/p298/sangnual/Comic/profile2011-color.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p298/sangnual/Comic/sig02-com-noresize.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p298/sangnual/Comic/IMG_4614.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p298/sangnual/Comic/IMG_4617.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p298/sangnual/Comic/IMG_4612.jpg

chaskinny
02-02-2012, 02:59
เหยดดด อารมณ์ประมาณว่าเดินผ่านผู้ใหญ่แบบไม่ก้มหัวเลย แต่สุดยอดจริงๆเลยครับ

คุณกิน
02-02-2012, 13:09
ยังสวยเหมือนเดีมเลยน่ะครับเจ้(รูป)

SaltMango
02-02-2012, 23:31
คุณโอมก็ว่าไป 55
เดี๋ยวนี้ไม่ได้วาดนานแล้ว ไม่รู้จะออกมาเหมือนเดิมหรือห่วยลงขนาดไหน
รอไปหาซื้อเมาส์ปากกาให้ได้ก่อน ค่อยมาละเลงให้ดูกันอีกทีนะ

M150
02-02-2012, 23:40
คุณป้ามะม่วง ผมว่าเจ๊แก่สุดในบอร์ดแล้วนะ ยังจะมาแอ๊บเด็กอยู่อีก ว่าแต่ไม่ได้
ติดตามข่าวสารกันเลย ตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับ เมืองไทย หรือ เมืองนอก หรือว่า
หลงแสงสีเสียงที่นู่นหมดแล้ว ไม่มาอัพภาพสวยๆ จากที่นั่นให้ชมเลย ว่างๆ ก็คุย
เล่าให้ฟังกันบ้างสิ ถึงแม้ว่าจะได้เจอกันแป๊บเดียวไม่นาน ในวันที่ไปเตะบอล แต่
ก็ประทับใจเจ๊มากๆ ครับ จริงจังมาก เป็นผู้ใหญ่มากๆครับ 555 ถูกใจวัยชราประ
มาณว่าน้ำหมากหก

SaltMango
02-02-2012, 23:44
^
^
อันนี้ก็เนียนมาตลอด ได้ข่าวจากนายสันดานว่านายเอ็มชอบลืมอายุตัวเอง 555
แน่จริงนัดเตะ(บอล)กันอีกเลยดีกว่า

ปล. ตอนนี้อยู่ไทยแล้วจ้า ไว้มีเวลา จะอัพรูปที่ไปเที่ยวมาให้ดูกัน

M150
02-02-2012, 23:58
^
^
อันนี้ก็เนียนมาตลอด ได้ข่าวจากนายสันดานว่านายเอ็มชอบลืมอายุตัวเอง 555
แน่จริงนัดเตะ(บอล)กันอีกเลยดีกว่า

ปล. ตอนนี้อยู่ไทยแล้วจ้า ไว้มีเวลา จะอัพรูปที่ไปเที่ยวมาให้ดูกัน

ว่าแต่ตั้งแต่พี่ไปนะครับ หนูแฮมก็หายเข้ากลีบเมฆไปพร้อมกับสตอดอเงลยครับ สงสัยว่าจะไปเป็นพ่อแม่ลูกกันแบบจริงจังแล้วสิท่า ท่านเองก็หายไปเหมือนกัน พวกเราต่างเฝ้ารอเว้าวอนกัน รอบนี้อย่าหนีไปอีกนะครับขอร้อง

Roku
04-02-2012, 16:10
พี่นุ๊ก !! *-*

รูปสุดท้ายหลอนดีนะคะ -o- รอรูปใหม่ และ การ์ตูน ( ? ) นะคะ ^O^

SaltMango
19-02-2012, 20:48
ขอบคุณที่ยังจำกันได้นะจ๊า

M150
19-02-2012, 20:59
ขอบคุณที่ยังจำกันได้นะจ๊า
ผู้อาวุโส จำไม่ได้สิครับ ถึงจะเรียกว่าแปลก ไม่ทราบว่ากลับจากนิคารากัวรึยังครับ คิดถึงๆ