View Full Version : การ์ตูน Ojichan&Watashi น่ารักอะ เวลานอน ตอน ฝันดี


poohba
08-02-2012, 04:22
วันนี้เอาตูน Ojichan&Watashi (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html) มาฝากกันอีกแล้ว เรื่องราวน่ารักๆ ของคู่แฟน กุ๊กกิ๊กๆ ที่แต่งงานกันแล้วก็ยังรักกันมิเสื่อมคลาย วันนี้เสนอตอน ฝันดี เรื่องมีอยู่ว่า อีลุง ฝ่ายชาย ฝันดีว่า ขอแฟนแต่งงานอีกรอบ และอีลุง ยังบอกว่า ถ้าแต่งอีกหลายรอบก็ดีนะ แต่แฟนบอกว่า ถ้าแต่งอีกหลายรอบต้องเสียเงินที่อุตส่าห์เก็บมาไปกับงานแต่งงานอีกรอบตอนนี้ก็คงฝันร้ายจริงๆ นั่นแหละค่ะ

http://board.roigoo.com/attachments/1485d1370827590-1.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html)