View Full Version : โปรแกรมงานสัปดาห์หนังสือ งานเทศกาลหนังสือเด็ก งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2555


ohmohm
08-02-2012, 13:22
สิ้นสุดการรอคอซักที่โปรแกรมงานสัปดาห์หนังสือ งานเทศกาลหนังสือเด็ก งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2555 คลิดออกมาจนได้ครับ โปรแกรม 3 งานนี้เป็นโปรแกรมเต็มๆของปีนี้เลยทีเดียว โดยปี 255 นี้ก็มี 3 งานเช่นเคยนั้นก็คือ โปรแกรมงานสัปดาห์หนังสือ งานเทศกาลหนังสือเด็ก งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2555 อยากไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแค่ชื่อต่างันแต่รูปแบบงานเหมือนกันทุกอย่าง คราวนี้คงไปโกยหนังสืบราคาถูกกลับมาอ่านอีกแน่นอนครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1044-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1044-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1497&stc=1&d=1328682144โปรแกรมงานสัปดาห์หนังสือ งานเทศกาลหนังสือเด็ก งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2555
29 มี.ค.-8 เม.ย. 2555
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

11-15 ก.ค. 2555
งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 10
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18-28 ต.ค. 2555
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์