View Full Version : ควายออกลูกเป็นคน มีจริงหรือ!! เรื่องจริงวันนี้ที่คนทั้งหรอยต้องรู้


ohmohm
09-02-2012, 12:30
ข่าวนี้ดูเหมือนจะนานมาแล้วครับกับข่าวควายออกลูกเป็นคน วันนี้นายโอมมายืนยันว่าข่าวควายออกลูกเป็นคนนั้นไม่มีอยู่จริงครับ มีแต่ข่าวควายออกลูกเหมือนคนมากกว่า ข่าวนี้โด่งดังมากในช่วงปี 2550 ทำให้ชาวบ้านพากันไปกราบไหวควายตัวนี้เป็นกันจริงๆแล้วก็ขอหวยนั้นแหละ ควายออกลูกเป็นคนตัวนี้ดูแล้วหน้าตาคล้ายคนเลยทีเดียวแต่ถ้าคนรูปร่างแบบนี้คงจะสยองกันหน้าดูเลยครับพี่น้องลองชมภาพ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1045-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1045-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1511&stc=1&d=1328765349
ดูนั้นสิลูก!!! ควายออกลูกเป็นคน อ้าวนั้นควายเล่นอินเตอร์เน็ตด้วย(ฮา)<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919440.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919440.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919441.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919441.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919442.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919442.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919443.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919443.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919444.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919444.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919445.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919445.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919446.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919446.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919447.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919447.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919448.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919448.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td> </tr> <tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_34.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_35.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_36.gif</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_09.gif</td> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_10.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_10.gif</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_11.gif</td> </tr> <tr> <td background="http://www.kapook.com/images/play/box_w_22.gif">http://play.kapook.com/images/play/box_w_22.gif</td> <td>http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919449.jpg (http://play.kapook.com/files/play/photo/3/19479_919449.jpg)</td> <td>http://play.kapook.com/images/play/box_w_24.gif</td></tr></tbody></table>

chaskinny
09-02-2012, 12:33
เหี้ย 555+ แล้วเอาแป้งมาโรย กุจะบ้าตาย

KunMama
09-02-2012, 13:16
ผมรู้สึกเหมือนโดนด่าครับ