View Full Version : สาวลาวน่ารักไปไหน!!! สาวเกาหลียอมไหมสาวไทยสู้หรือไม่


KunMama
13-02-2012, 14:56
ผมเห็นรูปสาวลาว (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)ชุดนี้แล้วต้องถอนหายใจในความสวยของสาวลาวครับ จนมีคำถามว่าสาวเกาหลียอมไหมสาวไทยสู้หรือไม่ ชั่วโมงนี้สาวลาวเค้ามาแรงแซงทางโค้งทั้งสาวเกาหลีสาวไทยเรื่องความน่ารักแบบใสๆด้วยคำพูดที่ดูอ่อนน้อมนี่แหละครับเสน่ห์ของสาวลาวที่ดูแล้วอ่อนน้อมกว่าสาวเกาหลีและสาวไทย สรุปแล้วสาวลาวพูดจาแล้วดูน่ารักน่าคุยครับฟันธง


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1585&stc=1&d=1329119769 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
สาวลาวชุดนี้น่ารักจริงอะไรจริง
สาวเกาหลีสาวไทยว่าอยากไรครับ


<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr><td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao1.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao2.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao3.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao4.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao5.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao6.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao7.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao8.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao9.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao10.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao11.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao12.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao13.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao14.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao15.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao16.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao17.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao18.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao19.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif</td></tr> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_34.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_35.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_36.gif</td></tr></tbody></table>

<table id="Table_01" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_09.gif</td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_10.gif</td> <td>http://202.183.165.44/images_play/box_w_11.gif</td></tr> <tr> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif">http://202.183.165.44/images_play/box_w_22.gif</td> <td>http://i.kapook.com/tripplep/25-11-54/lao20.jpg </td> <td background="http://202.183.165.44/images_play/box_w_24.gif">
</td></tr></tbody></table>

บุญกึ่ม
13-02-2012, 16:35
ชอบคนหน้าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างคนสุดท้ายมากกว่าครับ

pingguoabb
13-02-2012, 23:51
อ๊ากกก อ๊ากกกกก อ๊ากกกก จิตใจผมเป็นแผลลล //มือสั่น

JigSaW
14-02-2012, 11:45
สาวลาวน่ารักจริงๆค่ะพูดจาไพเราะทุกคน ชอบเหมือนกัน