View Full Version : สำหรับพวกคนร้อนตัวเรื่องวันวาเลนไทน์ครับ ดูกระทู้นี้แล้วท่านจะโล่งใจ


M150
13-02-2012, 21:53
สำหรับน้องๆในเว็บที่เริ่มเกิดอาการร้อนตัว หลุกหลิกจนเสียความเป็นตัวของตัวเองในช่วงวันวาเลนไทน์ หลังจากพี่เองก็เจอเหตุการณ์ดอกกุหลาบแดงขายกันเต็มถนน แล้วเริ่มรู้สึกตัวเหมือนกันว่า หายนะสำหรับน้องๆ ที่ไม่มีแฟนกำลังจะมาถึงกันแล้ว แต่ไม่ต้องกลัวครับ พี่เลยอุทิศกระทู้อันนี้ให้สำหรับน้องทุกคนที่ยังไม่มีแฟน สบายใจได้เลยครับ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก จะไม่มีความน่ากลัวกันอีกต่อไปแล้ว เมื่อแก้ไขด้วยวิธีแบบนี้ เป็นวิธีดีๆ ของธนาคารกรุงไทย [ปลอมๆ] เป็นคนแก้ไขปัญหาวันวาเลนไทน์ครับ ป.ล.เครดิตเว็บพันติ๊บก๊าบ

http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-cafe/1594d1329144717-%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%9A-%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%83%C3%A0%C2%B8%C2%88-%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C-%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%9F%C3%A0%C2%B8%C2%99.jpg